Obligatoriskt fält för personnummer

Print Friendly and PDF

Som organisationsadministratör kan du aktivera det obligatoriska fältet för personnummer så att instruktören inte glömmer att registrera personnummet och undvika att registrera en kontakt utan personnummer.

Detta aktiveras under admin-inställningar.

1. Välj fliken admin.

2. Välj huvudapplikation under inställningar.

3. Markera rutan Obligatoriskt fällt til Personnummer som krävs när du skapar kontakt.

4. Spara

sv1.png 

När jag som instruktör / admin är i kontaktdialog och trycker på spara, kontrolleras det om personnummer är i rätt format. Om formatet är felaktigt visas fälten i rött. Tillåtet i olika format med och utan bindestreck och perioder.

YYYYMMDD-SSSS

YYMMDD-SSSS 

sv2.png

Om personnummer redan finns i organisationen utförs en dubblettkontroll. Du får en dialogruta med meddelande om att personnummer redan finns, och att du kan antingen avbryta och ändra personnummer eller gå till relevant kontakt som redan har det aktuella personnummet.