Print Friendly and PDF

Vi har byggt ExorLive för att hantera allt från enkelanvändare till stora internationella organisationer. Därför har ExorLive ett gediget administrationssystem rikt på möjligheter. 

Organisations-administratören har tillgång till sin egen “Admin” flik där aktuell administration kan göras. 

I tillägg till detta har supportavdelningen hos ExorLive ett överordnat administrationssystem för att kunna ta på sig mer avancerade uppgifter. 

 

Roller och rättigheter

ExorLive har ett flexibelt rättighetssystem som är rollbaserat.

Följande roller och rättighetsnivåer finns i systemet:

 • Administrator
 • Instruktör
 • Endast läsrättigheter (Read only)
 • Kontakt med inloggning
 • Kontakt utan inloggning

Alla användare

Visar alla användare i hela organisationen.

Instruktör

Kunna öppna patient och skapa, spara samt signera träningsprogram utifrån existerande eller nya program. Kunna göra och spara program samt mallar som kan göras tillgängliga för definierade användare.

Enhets-administratör

Lägga in nya användare, aktivera/inaktivera användare. I sin enhet/avdelning samt under enheter/avdelningar under denna.

Organisations-administratör 

Styr hela organisationen, inkluderat licens och organisations-strukturen. Lägga in nya användare, tilldela roll till enhets-administratörer, aktivera/inaktivera användare. Radera aktuella träningsprogram (detta loggas).

Systemadministratör i ExorLive 

Kan ge aktuella rättigheter och inställningar på organisations och systemnivå.

Endast läsrättighet

Du kan med denna roll endast se, skriva ut eller mejla ett program till en patient. Tillgång till patientprogram i andra enheter kräver ett aktivt val.

Utövare med inloggning 

Denna roll ger möjlighet för användaren att se sina egna träningsprogram med video, logga egna träningsaktiviteter och se framsteg på mobil/surfplatta/dator. Användaren har endast tillgång till sina egna uppgifter.

Kontakt utan inloggning 

En kontakt i ExorLive utan användarkonto.

Alla kontakter

Alla kontakter som är upprättade i organisationen, oberoende om kontakten har ett login eller inte.

Upprätta användare

Som administratör kan du upprätta nya användare på följande sätt:

PS_Admin_1.PNG

Klicka på “Lägg till användare” och fyll i önskade uppgifter.

PS_User_details.PNG

 1. Fyll i Förnamn, Efternamn och Mejladress
 2. Välj vart i organisationen användaren ska placeras
 3. Välj roll
 4. Tryck spara

Tips: Om man ska lägga in många användare kan man göra detta genom ExorLive API eller genom att skicka en lista (t.ex. en Excel eller csv fil) till ExorLive-teamet som importerar aktuella användare.

Upprätta underenheter

Man kan upprätta och editera organisationsstrukturen på följande sätt:

 1. Högerklicka på organisationens “rot”, d.v.s överst i organisations-trädet och välj “Lägg till enhet”
 2. Man kan också lägga till underenheter på flera nivåer, samt ta bort och ändra enheter.

PS_Admin_unit_creation.PNG

Omorganisera ditt organisationsträd  

Som administratör kan du enkelt organisera ditt organisationsträd: 

 1. Gå till fliken Administratör högst upp på sidan 
 2. Välj önskad enhet som du vill flytta genom att vänsterklicka med musen 
 3. Dra och släpp den aktuella enheten där du vill ha den 

blobid4.png

Därefter får du ett fönster som frågar om enheten ska vara placerad dit du flyttade den. 

blobid5.png

Om det är riktigt, klicka på "Ja". Enheten och alla dess användare har sedan flyttats.

Hitta en användare

Man kan hitta en användare genom att söka i sökfältet längst upp till höger eller filtrera på roller:

SE_hitta_anv_ndare.PNG

 

 

Är du administratör för hela organisationen kan du genom att kryssa i "sök i alla enheter" söka efter en person som ligger i organisationen, oberoende av att veta under vilken avdelning personen finns registrerad.

  

Öppna och redigera en användare

Administratören kan öppna en användares detaljdialog genom att dubbelklicka på användaren i användarlistan eller trycka på “i”. Då visas följande:

Admin_user_details_2.PNG

Här kan man också inaktivera/aktivera samt radera en användare. En användare som sedan tidigare inte aktiverat sig kan du skicka ett nytt aktiverings-mail till där användaren via en länk kan välja lösenord och på det sättet aktivera sitt konto. 

Flytta användaren mellan enheterna

 1. Öppna användarnas detaljerade dialogruta genom att dubbelklicka på användarnamnet
 2. Välj den enhet du vill att användaren ska tillhöra.
 3. Välj önskade roller under "Ange roller"
 4. Ta bort användaren från enheten du inte vill att han ska tillhöra
 5. Klicka på Spara och Stäng

mceclip0.png

Radera användare

En administratör kan radera en användare genom att öppna användarens detalj-dialog och trycka på “Radera”.

Organisations detaljer under huvudapplikation

Genom att trycka på "huvudapplikation" så får du upp ett fönster där du bland annat kan ändra på:

 • Organisationens namn
 • E-postadress för uppföljning
 • Om organisationen ska ha uppföljning via E-post
 • Standardspråk för organisationen.

Du kan byta ut ExorLive-loggan med din egna om du önskar det. Tryck på "No image" och ladda upp din egna logotyp.

Denna blir synlig för alla instruktörer och administratörer när de är inloggade i ExorLive. För optimalt resultat används 130x69 pixel PNG-fil.

Om du vill byta utskriftslogotyp så kan du enkelt göra det under utskriftsinställningar.

Skärmavbild 2023-10-25 kl. 07.20.25.png

 

Aktivera / Inaktivera skapandet av egna övningar i organisationen

Funktionen "tillåt användarskapade övningar" tillåter instruktörer i din organisation att skapa egna övningar. Om du inte vill att din organisation ska skapa egna övningar, avmarkerar du rutan.

 

Aktivera "signering" för hela organisationen

Funktionen för signering av träningsprogram kan göras mer synligt för instruktörerna i organisationen. Kryssa i rutan med texten "Accentuera 'Signer personliga program'" för att göra "Signer" -knappen synligare.

Blockera för kontaktväxling 

Genom att aktivera denna funktion hindras instruktörer från att kunna byta kontakt efter att de har gjort ett uthopp från ett tredjepartsprogram med en vald kontakt
*Märk: Denna funktion kräver en separat licens och ingår inte i standardversionen.


Externt inloggningssystem

Funktionen "Externt inloggningssystem" kan slås av och på av administratören i organisationen. Genom att ha denna funktionen på så kommer instruktörer inte kunna aktivera användare på egenhand direkt i ExorLive då detta kommer att styras av organisationens eget AD-system.

 

Strängt krav om samtycke

När "strängt krav om samtycke" är ibockad så måste instruktören bekräfta kontaktens samtycke innan kontakten kan öppnas, detta gäller om instruktören inte har flaggat kontakten som en av sina kontakter. Detta sker automatiskt om det är instruktören som upprättat kontakten, detta kan göras manuellt i dialogen bland kontaktdetaljerna.  
*Märk: Denna funktion kräver en separat licens och ingår inte i standardversionen.

Flytta kontakter mellan avdelningar

När "låt instruktören flytta kontakter mellan olika avdelningar" är ikryssad har instruktörer möjlighet att ändra en kontakts placering till en annan enhet/avdelning.

 

Obligatoriskt fält för personnummer

När "obligatoriskt fält för personummer" är aktiverat blir rutan för personnummer obligatoriskt vid skapande av kontakter så att instruktörer undviker att registrera en kontakt utan personnummer.

 

Begränsa instruktörers kontaktsökning i organisationen

Om "Tillåt sökning bland kontakter utanför egen avdelning" är aktiverat, har instruktörer möjlighet att söka efter kontakter i hela organisationen. Om den avaktiveras, kommer de endast ha tillgång till kontakter inom sin egen specifika avdelning.
*Märk: Denna funktion kräver en separat licens och ingår inte i standardversionen.

Kontrollera vilka fält som en instruktör ska kunna fylla ut på kontakter.

Ange vilka fält instruktörer kan fylla i på kontakter. Genom att inaktivera fält, hindras instruktörer från att ange information i det specificerade områdena när de skapar kontakter.

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Telefon jobb/mobil/hem
 • Adress
 • Postnummer
 • Postort
 • Klientnummer
 • Hemsida
 • ArbetsgivareSkärmavbild 2023-10-25 kl. 07.28.42.png


Inställningar videomöte 

Som orgAdmin kan du dölja ikonen för videomötes- och meddelandefunktionen från "Träningsprogram" och "Kontakter".

Visa inte videoikonen under Träningsprogram och kontakter -> Kryssa i Inaktivera videomöte
Visa inte meddelandeikonen under Träningsprogram och kontakter -> markera Inaktivera meddelanden.

Detta är påslaget som standard. 

svvideom_te.png

Utskriftsinställningar

Utskriftsinställningar ger dig möjlighet att se information som är relevant för utskrift av träningsprogram och att anpassa hur de ser ut för varje avdelning.

 1. Välj vilken enhet du vill anpassa
 2. Ladda upp logga som kommer synas på utskrifterna. För bästa resultat:
  - PNG-format, transparent bakgrund (ej vit), höjd:120 px, bredd inom 500 px
  - 2 utgåvor:
  a) i färg
  b) Endast i vit (används till exempel i app etc.)
 3. Ändra vilket organisationsnamn som syns på utskrifterna (nyttigt för avdelningar i en större organisation)
 4. Standard inställning: Om namnet på den som har skapat programmet ska vara synligt eller inte
 5. Standard inställning: Om namnet på den som har ordinerats programmet ska vara synligt eller inte 
 6. Enhetsbeskrivning som kommer med på alla utskrifter
 7. Informationsruta som kommer på samtliga utskrifter
 8. Vattenmärke: Bild/logotyp som visas nederst i vänstra hörnet. (välj själv vilken genom att ladda upp egen bild)

 Admin_utskrift_-_svensk.PNG

Skriva ut ett träningsprogram med vattenstämpel i vänster marginal

Du kan skriva ut ett träningsprogram med vattenstämpel i vänster marginal. Vattenmärket rekommenderas innehålla namnet på organisationen i form av en logotyp eller annan bemärkning.

Gå till utskriftsinställningar under admin fliken och välj ladda upp bild längst ned på sidan. Ladda upp valfri logotyp/bild och kryssa för “visa vattenmärke”.

Tabs

Här kan vi vilka tabs som är synliga för organisationens användare.

Startsida

Denna sektion låter dig anpassa vilken information som är tillgänglig på startsidan som är det första som visas efter att man har loggat in i ExorLive

ExorLive Go

Här kan du tillpassa hur träningsappen ExorLive Go ska se ut för dina kontakter. Du kan prova dig fram och förhandsvisa hur din app kan se ut utan att du behöver en Toolbox-licens.

 • Välj vilken enhet du önskar att ändra
 • Välj din egna primärfärg
 • Välj Accent-färg: färg på knappar etc.
 • Lägg till en logotyp för ljusa och färgat bakgrund (rekommenderad logotyp är med genomskinlig bakgrund)

Välj vilken information som ska vara tillgänglig för kontakter som använder ExorLive Go.

 • Ange URL för egen webbsida på startsidan i Go när utövare/kontakt är inloggade
 • Ange tittel på självdefinierad knapp på startsidan innan utövare/kontakt är inloggad
 • Ange URL för egen webbsida på startsidan innan utövare/kontakt är inloggad
 • URL för inloggning med skin: kan inte ändras, men är en länk till deras egentillpassade ExorLive Go
 • Utforska övingar
 • Utforska träningsprogram
 • Visa knappnamn och URL för egen webbsida
 • Dölj primärkontakt: döljer instruktörens kontaktupplysningar från utövaren
 • Anonymt modus: döljer all personlig information från Appen

Spara och förhandsvisa för att se resultatet.

Aktivitetslogg

Denna flik visar samtliga händelser gjorda på en specifik person. Exempelvis om någon har skickat ett träningsprogram till användaren eller ändrat användarens information.

Åtkomstlogg

Här kan du se en lista över samtliga händelser gjorda av en specifik användare. Exempelvis om denna användare har gjort ett träningsprogram, skapat en kontakt, skickat ett mejl osv).