Följ

Administration

Vi har byggt ExorLive för att hantera allt från enkelanvändare till stora internationella organisationer. Därför har ExorLive ett gedigent administrations system rikt på möjligheter. 

Organisations administratören har tillgång till sin egen “Admin” flik där aktuell administration kan göras.

PS_Admin_1.PNG

I tillägg till detta har supportavdelningen hos ExorLive ett överordnat administrationssystem för att kunna ta på sig mer avancerade uppgifter. 

 

Roller och rättigheter

ExorLive har ett flexibelt rättighets system som är roll baserat.

Följande roller och rättighetsnivåer finns i systemet:

Instruktör

Kunna öppna patient och skapa, spara samt signerasignera träningsprogram utifrån existerande eller nya program. Kunna göra och spara program samt mallar som kan göras tillgängliga för definierade användare

Enhets administratör

Lägga in nya användare, aktivera/inaktivera användare. I sin enhet/avdelning samt under enheter/avdelningar under denna.

Organisations administratör 

Styra hela organisationen, inkluderat licens och organisations struktur. Lägga in nya användare, tilldela roll till enhets administratörer, aktivera/inaktivera användare. Radera aktuella träningsprogram (detta loggas).

Systemadministratör i ExorLive 

Kan ge aktuella rättigheter och inställningar på organisations och system nivå.

Utövere med innlogging 

Denna roll ger möjlighet för användaren att se sina egna träningsprogram med video, logga egna träningsaktiviteter och se framsteg på mobil/surfplatta/dator. Användaren har endast tillgång till sina egna uppgifter.

Kontakt utan inlogging 

En kontakt i ExorLive utan användarkonto.

 

 

Upprätta användare

Som administratör kan du upprätta nya användare på följande sätt:

PS_Admin_1.PNG

Klicka på “Lägg till användare” och fyll i önskade egenskaper.

PS_User_details.PNG

 1. Fyll i Förnamn, Efternamn och Mejladress
 2. Välj vart någonstans i organisationen användaren ska placeras
 3. Välj roll
 4. Tryck spara

Tips: Om man ska lägga in många användare så kan man göra detta genom ExorLive API eller genom att skicka en lista (t.ex. en Excel eller csv fil) till ExorLive teamet som importerar aktuella användare.

Upprätta underenheter

Man kan upprätta och editera organisations strukturen på följande sätt:

 1. Högerklicka på organisationens “rot”, d.v.s överst i organisations trädet och välj “Lägg till enhet”
 2. Man kan också lägga till underenheter på flera nivåer, samt ta bort och ändra enheter.

PS_Admin_unit_creation.PNG

Hitta en användare

Man kan hitta en användare genom att söka i sökfältet längst upp till höger eller filtrera på roller:

Öppna och redigera en användare

Administratören kan öppna en användares detaljdialog genom att dubbelklicka på användaren i användarlistan eller trycka på “i”. Då visas följande:

Admin_user_details_2.PNG

Här kan man också inaktivera/aktivera samt radera en användare. En användare som sedan tidigare inte är aktiverad kan kan skicka en aktiverings mejl till där användaren via en länk kan välja lösenord och på det sättet aktivera sitt konto.

Radera användare

En administratör kan radera en användare genom att öppna användarens detalj dialog och trycka på “Radera”.

 

Organisations detaljer

Under “Huvud applikation” i menyn till vänster kan du se och ändra information som är relevant för din organisation

 1.  Organisationens namn
 2. Organisationens mejladress
 3. Standard språk
 4. Organisationens logo

 PS_Main_application.PNG

 

Utskriftsinställningar

Utskriftsinställningar ger dig möjlighet att se information som är relvant för utskrift av träningsprogram och att anpassa hur de ser ut för varje avdelning.

 1. Välj vilken enhet du vill anpassa
 2. Välj logo som kommer att synas på utskrifterna
 3. Ändra vilket organisationsnamn som syns på utskrifterna (nyttigt för avdelningar i en större organisation)
 4. Standard inställning: Om namnet på den som har skapat programmet ska vara synligt eller inte
 5. Standard inställning: Om namnet på den som har ordinerats programmet ska vara synligt eller inte 
 6. Enhetsbeskrivning som kommer med på alla utskrifter
 7. Informationsruta som kommer på samtliga utskrifter

 PS_print_settings.PNG

 

Tabs

Här kan vi vilka tabs som är synliga för organisationens användare.

 

 

Startsida

Denna sektion låter dig anpassa vilken information som är tillgänglig på startsidan som är det första som visas efter att man har loggat in i ExorLive

 

ExorLive Go

I denna sektion kan du göra ändringar för hur ExorLive GO ser ut för dina kontakter. Även utan en Toolbox licens kan du leka med denna funktion och se hur eventuella ändringar kommer til uttryck genom en förhandsvisning.

 1. Välj vilken avdelning du vill göra inställningarna för
 2. Lägg till logo för färgade bakgrunder
 3. Lägg till logo för ljusa/vita bakgrunder
 4. Välj din egen bakgrundsfärg
 5. Välja vilken information som är tillgänglig för kontakter som använder ExorLive GO

Aktivitetslogg

Denna flik visar samtliga händelser gjorda på en specifik person. Exempelvis om någon har skickat ett träningsprogram till användaren eller ändrat användarens information.

Åttkomstlogg

Här kan du se en lista över samtliga händelser gjorda av en specifik användare. Exempelvis om denna användare har gjort ett träninsgprogram , skapat en kontakt, skickat ett melj osv)