Print Friendly and PDF

ExorLive är skapat för att hantera allt från en enskild användare till stora internationella organisationer. Därför har ExorLive ett solid och rikt administrationssystem.
Organisationsadministratören har tillgång till en egen “Admin”-flik. Här kan man hantera användarkonton, aktivera automatiserade handlingar, ändra utskriftsinställningar och utseende på ExorLive och ExorLive Go, justera programtags och mycket mer.
I tillägg har supportavdelningen i ExorLive-teamet ett överordnat administrationssystem för att kunna ta sig an mer avancerade uppgifter.
I “Användare” under ADMIN, kan du lägga till nya användare, administrera användarroller och söka i existerande användare med hjälp av olika filter. Du har också möjlighet att spara alla existerande användare i en .CSV-fil.

1. Lägg till användare

Som administratör kan du skapa nya användare på följande sätt:

 1. Överst i urvalsmenyn, tryck på”Admin”
 2. Tryck på “Användare”, under “ADMIN” i menyn till vänster.
 3. Tryck på “Lägg till användare”
 4. Fyll i Förnamn, Efternamn och e-postadress och andra relevanta användardetaljer.
 5. Välj tillhörande organisationsenheter
 6. Välj roller
 7. Se till att användaren har de tilltänkta rollerna i “Roller” menyn
 8. Om du vill aktivera användaren på en gång, trycker du på “SPARA OCH SKICKA AKTIVERING”. Vill du aktivera användaren vid ett senare tillfälle trycker du på “SPARA OCH STÄNG”.

legg_til_bruker__SE.PNGBild 1: Steg 1-3. Tryck på bilden för att göra den större.

Användaren kommer nu att visas i användarlistan, under tilltänkta organisationsenheter.

2. Organisationsstruktur och underenheter

I ExorLive har du möjligheterna till att representera din organisationsstruktur i form av en trädstruktur. Detta kan vara speciellt användbart om din organisationen har flera underenheter med ExorLive-användare. Genom att ha användare i sina tillhörande underenheter, kan du begränsa deras rättigheter till att bara gälla i underenheterna de tillhör. Det kommer att ge dig bättre översikt, du kommer att kunna sortera ut och filtrera användare samt göra det lättare att utföra användarsök.

Du kan skapa och ändra organisationsstrukturen så här:

 1. Högerklicka på organisationens “rot”, det vill säga översta organisationsled, och välj “Lägg till enhet”.
 2. Du kan också lägga till underenheter på flera nivåer, samt radera och ändra enheter.

Add_unit__SE.PNG

3. Öppna, redigera och radera en användare/kontakt 

3.1 Öppna och redigera en användare

Du kan öppna användardetaljer genom att dubbelklicka på användaren i användarlistan, eller trycka  till höger om användarnamnet. Då kommer följande visas:

Här kan du också Deaktivera/Aktivera användaren, samt radera en användare. Om en användare inte är aktiverad sedan tidigare, kan du skicka en aktiveringslänk till användarens e-post.

3.2 Inaktivera och radera användare/kontakter

En administratör kan inaktivera en kontakt genom att öppna "Användardetaljer" och klicka på "Inaktivera". Om du vill helt radera en användare från din organisation kan du klicka på "Radera".

Obs! Om du raderar en användare så försvinner program/mallar som är sparade på den användaren. Träningsprogram/mallar som användaren delat med kollegorna kommer finnas kvar, likaså program som den raderade användaren har sparat på sina kontakter. Vi rekommenderar därför att använda "Inaktivera" -funktionen, för det mesta.

1svslett.png

Om du inte hittar den användare / kontakt du vill inaktivera / radera, använd sökfältet eller sortera efter roller.

SVs_k.png

 

3.2.1. Radera kontakt

Som instruktör/adminanvändare kan du aktivera/inaktivera en EL Go-användare.

1. Tryck på kontaktdialogfönstret.
2.Hitta din kontakt och dubbelklicka för att öppna kontakten.
3.Tryck på inaktivera/aktivera
4.Spara

svdeaktiver.png

 

ADMIN

 1. Gå in på admin-fliken
 2. Välj den användare du vill ta bort och högerklicka.
 3. Ange anledningen till raderingen av användaren.
 4. Välj om användarens data ska överföras till en ny användare (Du kan välja dig själv eller en annan användare). Detta innebär att de träningsprogram som användaren har skapat, och som inte har en privat delningsnivå, kommer att överföras till dig eller den valda användaren.
 5. Tryck på "Ja, ta bort användare".

image (16).png

 

3.2.2. Radera flera kontakter samtidigt


Om du är en rotadministratör i din organisation kan du radera flera kontakter på en gång, om du vill. Gå till fliken Admin och så Användare. Här kan du först vänsterklicka för att välja en kontakt (och använd Skift med klicket om du vill välja flera samtidigt) och högerklicka. Då får du en meny med alternativet "Radera konto". När du klickar på det måste du bekräfta igjen att du vill radera alla kontakter du har valt. Kom ihåg att det här är permanent!

4. Användarlista: Söka i, filtrera, sortera och ladda ner användarlista

4.1 Hitta en användare/kontakt och söka i användarlista

Du kan hitta användare genom att söka i sökfältet överst till höger.

S_k_i_brukere__SE.PNG

4.2 Filtrera användarlista

För att sökningen ska gå snabbare, kan du välja att filtrera bort några användare/kontakter. Du kan antingen filtrera efter roller eller efter organisationens underenheter.

4.2.1 Filtrera efter roller

Genom att trycka på undermenyn till vänster om sökfältet kan du filtrera användare/kontakter efter roller de har i systemet.

4.2.2 Filtrera efter organisationens underenheter

Om du är rotadministratör kan du kryssa i boxen "Sök i alla enheter" för att se en lista över alla användare/kontakter i organisationen utan att behöva navigera till specifik enhet.

s_k_i_alle_enheter__SE.PNG

5. Logga ut användare

Som administratör kan du logga ut en användare för att frigöra platser och logga ut de som

glömt att logga ut. Tryck på menyn och välj logga ut användare.

 

Snag_2d61b28d.png

Regel för autospara:

Körs var 6:e ​​minut. Körs inte om träningsprogrammet är nytt och inte om träningsprogrammet är låst och inte om en dialogruta är öppen och inte om en är utloggad.