Återkalla samtycke och radera konto i ExorLive GO

Print Friendly and PDF

Om er organisation använder ExorLive GO Toolbox har ni möjlighet att ge utövare möjligheten att återkalla sitt samtycke och radera sitt konto direkt från träningsappen. Denna funktion kan aktiveras av administratören genom följande steg:

  1. Navigera till fliken "Admin".
  2. Klicka på "ExorLive GO" under inställningar.
  3. Aktivera inställningen "Visa knapp för att radera och återkalla samtycke".

 

trekksamtykke_admin_SE.png