Hur man väljer eller ändrar en kontakts plats till enhet/avdelning

Print Friendly and PDF

Administratören för organisationen kan aktivera eller avaktivera möjligheten för instruktörer att välja sin kontakts plats till enhet/avdelning

1. Välj Admin
2. Huvudapplikation
3. Avmarkera kryssrutan bredvid "Tillåt lärare att flytta kontakt till annan enhet"
4. Tryck på Spara

Snag_346e1807.png

 

Nu kan instruktören välja eller ändra plats för kontakten

1. Öppna dialogrutan för kontakten
2. Välj Annat
3. Tryck på Plats och välj enhet
4. Tryck på Välj
4. Spara

mceclip0.png