Begränsa instruktörers kontaktsökning i organisationen

Print Friendly and PDF

Som administratör har du möjlighet att begränsa instruktörernas åtkomst och sökmöjligheter efter kontakter i hela organisationen, så att de enbart har tillgång till kontakter inom sin specifika avdelning.

Så aktiveras denna inställning av en administratör:

1. Navigera till fliken "Admin".
2.  Välj "Huvudapplikation" under inställningar.
3. Välj inställning. Om inställningen är aktiverad kan instruktörer söka och hitta kontakter i hela organisationen. Om inställningen är inaktiverad kommer de endast att kunna visa kontakter inom sin avdelning.
4. Spara eventuella ändringar.
begrensekontaktsok_SE.png

 

Om inställningen är inaktiverad kommer instruktörer enbart att kunna se sina egna kontakter samt kontakter i deras avdelning.