Säkerhet i ExorLive

Print Friendly and PDF

Är min data i ExorLive säker? Det korta svaret är ja. Det längre svaret med en översikt över våra säkerhetsmetoder och information om funktioner som skyddar dina data finns i den här artikeln, oavsett om du är instruktör eller terapeut, administratör, juridisk person eller arbetar med IT/support.

 

Gå direkt till:

Information för dig som använder ExorLive i ditt yrke

Information till dig som administratör

Användbar juridisk information

Information för IT/support

Information om videokonsultation i ExorLive

FAQ om säkerhet

 

Information för dig som använder ExorLive i ditt yrke

Vem kan jag se i ExorLive?

I ExorLive kan du som professionell se de kontakter du själv har lagt in i systemet. Detta händer antingen automatiskt via ett uthopp från journalen eller direkt i ExorLive. Om du vill se andra kontakter i din enhet måste du göra ett aktivt val för att söka efter den kontakten. Innan du öppnar några program som lagrats på kontakten måste du kryssa i att det har godkänts av kontakten och skriva in en kommentar om detta. Tillgången till kontaktdata och träningsprogram blir loggad, och detta kan kontrolleras av en administratör i efterhand.

 

Signera personliga träningsprogram

När du sparar ett träningsprogram på en kontakt kan du välja att signera det som du gör med patientjournalen. Signering av ett träningsprogram förhindrar att du eller någon annan du delat programmet med kan göra ändringar i det.

Läs mer om hur du signerar träningsprogram HÄR.

 

Makulera signerade träningsprogram

När ett program till en kontakt är signerad, kan det inte makuleras utan måste istället överstrykas. Signerade program som inte är kopplade med en kontakt (en programmall), kan makuleras av den som skapade programmet eller en administratör.

 

Egna övningar och GDPR

I ExorLive kan ni skapa egna övningar och ladda upp egna foton och videor. Du behåller äganderätten till dina egna övningar och när du laddar upp innehåll väljer du själv hur det ska delas. Läs mer här om vilka regler som gäller för innehåll.

När ni laddar upp era egna övningar i ExorLive är ni själva ansvariga för att få det nödvändiga godkännandet från patienten och eventuellt andra licenstagare. Ni behöver därför skapa en intern policy för att ta hand om detta. Läs mer om säkerhet och riktlinjer vid egna övningar här. Ni kan också läsa mer om detta i vår FAQ.

 

 

Information for dig som administratör i ExorLive

Roller och organisationsstruktur i ExorLive

Som administratör har du behörighet att lägga till eller inaktivera instruktörer och andra användare i din organisation. Av säkerhetsskäl godkänner ExorLive endast ändringar i användaråtkomsten initierad av administratören i organisationen.

ExorLive har ett flexibelt rättighetssystem där varje person som skapats i systemet har en eller flera tilldelade roller. Vad personen har tillgång till kommer därför att bero på vilka roller personen är tilldelad. Här kan du läsa mer om de olika rollerna i ExorLive.

I ExorLive har du också möjlighet att representera din organisationsstruktur i form av en trädstruktur, där användare kan organiseras i olika underenheter. Tillgången till varje person i systemet beror på vilka roller den har blivit tilldelad och vart den placeras i trädstrukturen. Som administratör har du tillgång till att skapa nya användare i den föredragna enheten, samt tilldela roller till dem. Var du gör detta kan du läsa mer om HÄR.

 

Admin

På administratörspanelen kan du göra flera inställningar för att anpassa ExorLive till din organisation. Här kan du läsa mer om vad du kan göra.

 

Aktivitets- och åtkomstlogg

Som administratör har du tillgång till en översikt över alla aktiviteter hos en användare eller kontakt. Läs mer om rapporter i vårt hjälpcenter.

 

 

Juridisk information

Licensvillkor och databehandlingsavtal

ExorLives licensavtal och privacy policy uppdateras för att uppfylla reglerna för integritetsskydd (GDPR), samt fånga in nya funktioner som kommer in i ExorLive under året.

För att förenkla för dig som kund har vi inkluderat ett databehandlingsavtal direkt i licensavtalet. Du kan hitta avtalet genom att klicka här, men även när du loggar in på ExorLive eller när du skapar ett demokonto. Det är därför inte nödvändigt att underteckna ett separat databehandlingsavtal när ExorLive används som det är. Du kan också klicka här för att läsa vår privacy policy.

För att se andra avtal, till exempel försäljningsvillkor, servicenivåavtal och API-villkor, läs mer här. Du hittar även svar på många juridiska frågor i vår översikt över säkerhetsfrågor (FAQ).

 

Information för IT/support

Systembeskrivning

ExorLive är en programvara som en tjänst (Software as a Service - SaaS), där du kan planera träningspass och utföra administrativa uppgifter relaterade till detta. För att se en kort beskrivning av ExorLives struktur, säkerhetspolitik, systemkrav och information om datalagring, kan du läsa här.

 

Datalagring

ExorLive körs på en uppsättning Microsoft Azure-servrar, som tillhandahålls av Microsoft, placerade i Dublin, Irland. Data lagras i en SQL-databas, och dessa servrar hanteras av ExorLives huvudkontor i Oslo. Databasen är konfigurerad i ett master-slave-system vilket innebär att det alltid finns två uppdaterade kopior av den. Endast intern teknisk personal hos ExorLive, auktoriserad och lokaliserad på våra kontor i Oslo, har tillgång till persondata. Microsofts datalagringspolicy är ISO / IEC 27001-certifierad, som du kan läsa mer om här. Efter överenskommelse kan data också lagras på era egna servrar.


Varje natt klockan 01:00 tas en backup av ExorLives slave-server för att på ett kontinuerligt sätt säkra data. Denna backup sparas i 1 år om inte annat är avtalat. Produktens livstid är satt till minst 5 år.

 

ExorLive API

Det finns flera sätt som en partners applikation kan kommunicera med ExorLive på. Du kan läsa mer om länken mellan ExorLive och partnerprogram här. Läs mer om hur vi bygger detta samarbete genom att läsa våra användarvillkor för API och vårt utvecklaravtal för applikationer.

Har du fler frågor? Se om någon av dem finns besvarade i vår översikt över aktuella frågor om säkerhet (FAQ), vårt hjälpcenter eller kontakta oss!