Säkerhet i ExorLive

Är mina data i ExorLive säkra? Det korta svaret är ja. Det lite längre svaret med en översikt över våra säkerhetsmetoder och information om funktioner som skyddar dina data finns i den här artikeln, oavsett om du är instruktör eller terapeut, administratör, juridisk person eller IT / supportarbetare.

 

Gå direkt till:

Information för dig som professionell

Information till dig som administratör

Användbar juridisk information

Information för IT/support

FAQ om säkerhet

 

Information för dig som professionell

Vem kan jag se i Exorlive?

I Exorlive kan du som professionell se de kontakter som du själv har lagt in i systemet. Detta händer antingen automatiskt via en uthopp från journalen eller direkt i Exorlive. Om du ska se andra kontakter i din enhet måste du göra ett aktivt val för att söka efter den kontakten. Innan du öppnar några program som lagrats på kontakten måste du kontrollera att du har godkänts av kontakten för detta, och skriv in en kommentar. Tillgången till kontaktdata och träningsprogram blir loggad, och detta kan styras av en administratör i efterhand.

 

Signera personliga treningsprogram

När du sparar ett träningsprogram på en kontakt kan du välja att signera det, som du gör med patientjournalen. Signering av ett träningsprogram kommer att förhindra dig, eller någon annan du har delat programmet med, för att göra ändringar i det, efter signeringen.

Les mer om hur du signerar treningsprogram HÄR.

 

Radering av signerade treningsprogram

När et program til en kontakt är låst/signerad, kan inte detta programmet raderast. Signerade program som inte er koplat med en kontakt (ein programmall), kan raderast av den som skapade programmet eller en administratör. 

 

Egna övningar och GDPR

I ExorLive kan du skapa egna övningar, med möjlighet att ladda upp egna foton och video. Du behåller äganderätten för dina egna övningar och när du laddar upp innehåll väljer du hur det kan delas. Läs mer här om vilka regler som gäller för innehåll.

När du laddar upp dina egna övningar i ExorLive är du ansvarig för att få det nödvändiga godkännandet från patienten och eventuellt andra licenstagare. Du måste därför skapa en intern policy för att skydda detta. Läs mer om säkerhet och riktlinjer i dina egna övningar här och du kan också läsa mer om detta i våra Frågor om säkerhet (FAQ).

 

 

Information for dig som administratör

Roller och organisationsstruktur i ExorLive

Som administratör har du behörighet att lägga till eller inaktivera instruktörer och andra användare i din organisation. Av säkerhetsskäl godkänner ExorLive endast ändringar i användaråtkomsten initierad av administratören i organisationen.

 

ExorLive har ett flexibelt rättighetssystem där varje person som skapats i systemet har en eller flera roller. Vad personen har tillgång till kommer därför att bero på vilka roller personen har. Här kan du läsa mer om de olika roller man kan ha i ExorLive.

 

I ExorLive har du också möjlighet att representera din organisationsstruktur i form av en trädstruktur, där användare kan organiseras i olika underenheter. Tillgången till varje person i systemet beror sedan på vilka roller den har och var den placeras i trädstrukturen. Som administratör har du tillgång till att skapa nya användare i den föredragna enheten, samt att ge roller till dem. Så här läser du mer om HÄR.

 

Kontoadministration

På administratörspanelen kan du göra flera inställningar för att anpassa ExorLive till din organisation. Här kan du läsa mer om vad du kan göra.

 

Aktivitets- och åtkomstlogg

Som administratör har du tillgång till en översikt över alla aktiviteter hos en användare eller kontaktperson. Läs mer om rapporter i vårt hjälpcenter.

 

 

Juridisk information

Licensvillkor och databehandlingsavtal

ExorLives licensavtal och privacy policy uppdateras för att uppfylla reglerna för integritetsskydd (GDPR), samt fånga nya funktioner som kommer in i ExorLive under hela året.

För att göra livet enkelt för dig som kund har vi inkluderat ett dataprocessavtal direkt i licensavtalet. Du kan hitta avtalet genom att klicka här, såväl som när du loggar in på ExorLive eller när du skapar ett demokonto. Det är därför inte nödvändigt att underteckna ett separat databehandlingsavtal när ExorLive används som det är. Du kan också klicka här för att läsa vår privacy policy.

 

För att se andra avtaler, till exempel försäljningsvillkor, servicenivåavtal och API-villkor, läs mer här. Du hittar även svar på många frågor om juridiska frågor i vår översikt över säkerhetsfrågor.

 

Information för IT/support

Systembeskrivning

ExorLive är en programvara som en tjänst (Software as a Service - SaaS), där du kan planera träningspass och utföra administrativa uppgifter relaterade till den. För att se en kort beskrivning av Exorlives struktur, säkerhetspolitik, systemkrav och information om datalagring, kan du läsa här.

 

Datalagring

Exorlive körs på en uppsättning Microsoft Azure-servrar, som tillhandahålls av Microsoft, som ligger i Dublin, Irland. Data lagras i en SQL-databas, och dessa servrar hanteras av ExorLives huvudkontor i Oslo. Databasen är konfigurerad i ett master slavesystem så vi har alltid två uppdaterade kopior av den. Endast intern teknisk personal hos Exorlive, auktoriserad och lokaliserad på våra kontor i Oslo, har tillgång till personuppgifter. Microsofts datalagringspolicy är ISO / IEC 27001-certifierad, som du kan läsa mer om här. Efter överenskommelse kan data också lagras på sina egna servrar.

 

ExorLive API

Det finns flera sätt som en partners applikation kan kommunicera med ExorLive. Du kan läsa mer om länken mellan ExorLive och partnerprogram här. Läs mer om hur vi bygger detta samarbete genom att läsa våra användarvillkor för API och vårt utvecklaravtal för applikationer.

 

Har du flera frågor? Läs mer i våra frågor om säkerhet (FAQ), vårt hjälpcenter eller kontakt oss!