Print Friendly and PDF

Under “RAPPORTER” hittar du en översikt över alla aktiviteter och handlingar utförda av en användare eller en kontakt.

6.1 Aktivitetslogg

Under Aktivitetslogg, hittar du en översikt över alla program, knutna till en vald Användare/kontakt, samt en lista över alla händelser som har gjorts mot användaren/kontakten. (Till exempel om någon skickar ett träningsprogram till kontakten eller ändrar deras information).

1. Tryck på “AKTIVITETSLOGG”.

2. Välj kontakten du vill se genom att klicka på “Välj kontakt”. Du kommer nu att få upp en lista över alla program knutna till användaren/kontakten.

3. Du kan välja vilken tidsperiod du vill se händelserna från genom att välja alternativen i undermenyn "Period".
4. Vill du se alla händelserna utförda på just denna användare/kontakt, kan du trycka på “Sök” under “Händelser”-fönstret.

svaktivitetslogg.png

Se tabellen över aktivitetslogg/tilgångslogg längre ner på sidan.

6.2 Tillgångslogg

Under Tillgångslogg hittar du en lista över alla aktiviteterna som en användare/kontakt har utfört själv. (Till exempel om användaren/kontakten har loggat in/ut, skickat ett meddelande osv.)

Tryck på “TILLGÅNGSLOGG”. Välj användaren/kontakten du vill se genom att klicka på “Välj kontakt”. Du kommer nu att få upp ett fönster, där du kan söka efter användaren/kontakten du önskar. Du kan filtrera användare/kontakter efter organisationsplacering och roll, eller genomföra ett sök på förnamn och efternamn.

sv_tkomstlogg1.png

Vill du se aktivitet på användaren du är inloggad med trycker du på “Välj mig”. När du har valt användaren/kontakten kan du trycka på “Sök”. Du kan välja vilken tidsperiod du vill se händelserna från genom att välja alternativen i undermenyn "Period". Du kommer nu att få upp en lista över senaste aktivitet på vald användare/kontakt.

sv_te2png.png

Tabell över aktiviteter för aktivitetslogg / Tillgångslogg

Aktiviteter för aktivitetslogg / tilgångslogg Beskrivning
Öppnade en kontakt från "Mina kontakter" Öppnat en kontakt från "Mina kontakter"
Öppnat kontakt som inte finns i "Mina kontakter" Visat kontakt som tillhör en annan instruktör/administratör
Öppnat kontakt som inte finns i "Mina kontakter" Visat kontakt som tillhör en annan instruktör/administratör igen
Öppnat blockerad kontaktdata Instruktör bekräftar att ha fått patientens medgivande att se program skapade av andra instruktörer på en annan avdelning som är blockerade. Bekräftar att ha fått patientens samtycke
Inloggad En användare loggar in på ExorLive.
Datum och tid, enhet med operativsystem, IP-adress, roll, användar-ID och orgID loggas.
Loggat ut En användare loggar ut
Skickat träningsprogram via e-post Skicka träningsprogram via mail
Bjud in kontakt till appen Bjud in kontakt till appen under träningsprogrammets nedre verktygsfält
Spelat upp video av träningsprogram Spela upp ett träningspass på en kontakt.
Gå till träningsprogram -> Välj en kontakt -> Spela upp ett träningsprogram som hör till kontakten. Då bör du kunna se åtgärden under Åtkomstlogg.
Blockerat information om program för en kontakt Blockera en kontakt från en enhet i org
Tog bort blockering av information om kontakt Ta bort blockering av kontakt från en enhet i org
Öppnat kontakt i Assistant En assistentanvändare väljer en kontakt och bekräftar samtycke.
Nytt träningsprogram har skapats Nytt träningsprogram har skapats
Öppnat utskriftsfönster för programmet Öppnat dialogruta för att skriva ut träningsprogram
Uppdatera Uppdaterat en användare eller träningsprogram