Spärra patientprogram

Print Friendly and PDF

I ExorLive har du möjlighet att blockera användare i andra avdelningar från att se träningsprogrammen för dina kontakter. Detta görs per kontakt.


Om en instruktör i en annan avdelning öppnar en kontakt som är blockerad för åtkomst av andra avdelningar, kommer kontaktens träningsprogram att döljas under fliken "Blockerad". För att få tillgång till dessa träningsprogram måste instruktören bekräfta kontaktens samtycke eller uppfylla villkoren för nödöppning. Denna åtgärd loggas i systemet.

 1.png

2.png

3.png

 

Hur man begränsar åtkomsten till kontaktens träningsprogram

Tryck på “Profil” som finns i närheten av kontaktens namn i vyn där du ska göra träningsprogram. Tryck sedan på “Annat” och “Ändra spärrade upplysningar”. I rutan som kommer upp så kan du sedan välja vilken nivå du önskar att spärra kontakten/patienten på. Väljer du “Välj” och sedan “Spara” så hamnar samtliga träningsprogram som är sparade på patienten bakom "Spärrade program" fliken. Därmed så krävs det en bekräftelse på patientens samtycke eller att förutsättningar för nödöppning är uppfyllda för att personer fra andra områden ska kunna se programmen och därmed även enheten där programmen är ifrån. De som jobbar i enheten där patientens uppgifter är spärrade kan fortfarande se programmen under “Min enhet”, men får en visuell “varning” om att patientens program är spärrade.

 4.png

 

 5.png

6.png

7.png