Egna övningar och GDPR

Print Friendly and PDF

Egna övningar i ExorLive - säkerhet och riktlinjer

Din administratör hittar nu en egen kryssruta för att aktivera / inaktivera funktionen "Egna övningar" som låter dig som ExorLive-användare ladda upp egna övningar (foto och video). Funktionen är som standard "på".

Du är själv ansvarig för att få det nödvändiga godkännandet när du laddar upp dina egna övningar i ExorLive. Du måste därför skapa en intern policy för att säkerställa att detta tas hand om. Den interna policyen bidrar till att skydda integriteten (och GDPR) och kan till exempel beskriva följande:

  1. Vad du får ladda upp:
    • Har ni som användare tillåtelse att ladda upp bilder/videor av patienter?
    • Har ni som användare tillåtelse att ladda upp bilder / videoklipp där patienten går att identifiera?
    • Har ni som användare tillåtelse att dela sådant innehåll med andra avdelningar eller globalt, eller ge det till patienten via appen?
    • Vad är rutinen för spridning och godkännande från patient eller andra?
  2. Denna funktion kan stängas av under fliken Admin i ExorLive tills den interna policyen är klar. En administratör har den rättigheten.

ExorLive förbehåller sig rätten att ta bort innehåll som inte överensstämmer med ExorLives policy eller som det kommer klagomål på. ExorLives policy finns i licensavtalet, och du hittar en länk till den när du testar funktionen.

Klicka här för att se hur du inaktiverar upprättning av egna övningar.

Så här lägger du in dina egna övningar: Klicka här

Hitta, redigera och ta bort dina egna övningar: Klicka här

Prova och se hur det fungerar!