Print Friendly and PDF

När du sparar ett träningsprogram på en kontakt ges du möjligheten att signera det. Att signera ett träningsprogram innebär att du låser det helt för ändringar både för dig själv och andra instruktörer i din organisation. 🔒

Så här signerar du ett träningsprogram
När du sparar ett träningsprogram på en kontakt:

  1. Välj "Visa mer"
  2. Kryssa i "Signera"

Signera_1+2.png

 

Vid integration till journalsystem
Om er organisation har integration till ett journalsystem rekommenderas det att göra "Signera"-knappen ännu tydligare (se hur en administratör synliggör den längre ned i artikeln). Knappen kommer då att synas bredvid träningsprogrammets titel och kan enkelt användas för att spara och, om integrationen har workout exportfunktion, exporteras programmet tillbaka till den valda kontakten i journalsystemet. 

signera_knapp.png

Knappens status

Om knappen är aktiv betyder det att programmet kan signeras och exporteras till journalen. Om du öppnar ett redan signerat program, kommer du att märka att knappen är inaktiv. Så fort du gör ändringar på programmet, aktiveras knappen igen och du kan trycka på den för att spara och exportera en ny version av programmet till journalen.

Träningsprogram som är signerade illustreras med ett lås i träningsbiblioteket: 

lås_zoom.png

 

För att signera ett program som inte har signerats tidigare:

a) Om organisationen har synliggjort funktionen för signering, kommer signeringsknappen att synas bredvid programtiteln. Klicka enkelt på knappen för att genomföra signeringen.
signera_inzoomat.png


b) Om signeringsknappen inte syns bredvid programtiteln:
1. Tryck på "i" brevid programtiteln
2. Klicka på “Lås/Signera”.

signera_doldknapp_se.png 

 

Synliggör "SIGNERING" för hela organisationen

Om organisationen använder koppling till journalen är det rekommenderat att göra "Signera"-knappen mer synlig för alla användare.

Som en administratör kan du aktivera detta:

  1. Klicka på fliken "Admin" 
  2. Navigera till "Huvudapplikation".
  3. Kryssa i rutan med texten "Accentuera 'Signera personliga program'".

admin_aktivere.png

Kom ihåg att trycka på "Spara" högst upp på sidan för att spara ändringarna.

Nu kommer "Signera"-knappen att visas bredvid programtiteln, vilket bidrar till ökad tydlighet för hela organisationen.


Administratören kan också definiera en automatisk signering av alla träningsprogram. Se hur här.