Säkerhet för videokonsultation i ExorLive

Print Friendly and PDF

Videokonsultation i ExorLive

ExorLive Videokonsultation är lösningen för dig som önskar att följa upp dina utövare på avstånd över video. Med ExorLive Videomöte kan du vägleda och justera din utövares träningsprogram över video, samtidigt som ni pratar och ser varandra. Dessutom kan du dela skärm och chatta. I första versionen kommer du kunna ha ett samtal om en-och-en.

Säkerhet:

Videokonsultation med ExorLive uppfyller GDPR-reglerna för personligt känslig information. Videomöten kan genomföras om vårdgivare och personuppgiftsbiträden vidtar säkerhetsåtgärder. Reglerna finns i GDPR, patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter.

Kort summering:

 • Videomöten har från början-till-slut kryptering
 • Lösningen stöttar videomöte mellan en-och-en, och deltagarna i mötet blir alltid identifierade via ExorLives autentiseringssystem. 
 • I ett en-och-en möte, kan varken instruktör eller utövare lägga till flera deltagare till mötet. 
 • Det är alltid synligt vilka som deltar i mötet. 
 • Lösningen spelar inte in videomöte som standardinställning
 • ExorLive förpliktar sig till att följa kraven som ställs till oss som databehandlare. 
 • ExorLive delar inte personlig data om videomöte till tredjepart.
 • Lösningen skyddar parternas integritet på ett enkelt och bra sätt. 
 • Lösningen ger bara tillgång till personupplysningar som parterna redan har tillgång till. 
 • Videomöte upprättas bara efter inbjudan. 
 • Videomötet avslutas så snabbt den som bjudit in stänger ned mötet. Efter detta är videomötet deaktiverat och kan inte användas längre. 
 • Åldersgräns är 16 år. 

 

Praktiska råd till svensk hälsopersonal som använder videomöte i ExorLive

Video- och distansmöten effektiviserar och underlättar arbetet för organisationer genom att erbjuda alternativa sätt att mötas på distans. 

Socialstyrelsen rekommenderar vård på distans. Vi delar några resurslänkar från Norge och Danmark:

Direktoratet för e-Helse i Norge har skapat en guide med det viktigaste som du som behandlare behöver veta när du ska använda video - inkluderat tips på organisering av arbetsvardagen och kontoret, samt ramar för goda videosamtal och integritet. Läs mer om detta her

Nasjonalt Velferdsteknologi hos Kommunesektorens Organisasjon i Norge,  www.ks.no, har också skapat en snabb guide för er som har fått i uppdrag att införa videokommunikation i vård-och omsorg. Läs mer om detta her.

Danske Fysioterapeuter har gjort ett temporärt avtal angående individuell video- och telefonkonsultation (telemedicin) med sjukförsäkringsersättning, med start från den 25 mars 2020. Här hittar du också en rad tips, hur man får till en bra videokonsultation som sjukvårdspersonal. Läs mer om detta her.

 

Patienter/medlemmar och andra som använder videokonferens i ExorLive

Förutsättningar för att kunna använda videokonferansen i ExorLive:

 • Dator / mobil utrustning med webbkamera och mikrofon.
 • Hörlurar (eventuellt högtalare, då bör du sitta på en plats där ingen annan kan höra dig).
 • Se till att både kamera, mikrofon och högtalare fungerar.
 • Tillgång till internet.
 • I vissa fall behöver du en e-postadress där du kan motta en notis om att det finns ett meddelande till dig i ExorLive. Du loggar då in i ExorLive Go och ser din inbjudan till videokonferansen.

Vad du bör tänka på innan konsultationen

 • Se till att dator / mobil utrustning har tillgång till internet, och är kopplat till ett säkert nätverk.
 • Tryck på inbjudan som du har fått från hälsovårdspersonalen
 • Se till att du sitter där konfidentiell information ej kan höras av andra som du inte vill ska höra. Vi är medvetna om att situationer med karantän och isolering tillsammans med andra kan göra det svårt att få till detta. 
 • Var förberedd på att du eventuellt måste identifiera dig genom att hålla ID-bevis med bild framför kameran. Du kan också be hälsopersonalen att identifiera sig på samma sätt.