Uppladding av video för egna övningar

Print Friendly and PDF

Som instruktör eller administratör, i ExorLive kan du ladda upp videor när du skapar egna övningar.

Videon som laddas upp måste överensstämma med ExorLives licensvillkor. Klicka här för att läsa om regler och föreskrifter i samband med upprättandet av egna övningar.

Gränser för videouppladdning

Standard uppladdningsgräns för varje video är satt till 30 MB. Detta är ekvivalent ungefär 30 sekunder med hög kvalitet videoavspelning. Med andra ord, mer än tillräckligt för att visa din övning med flera repetitioner.

Om du vill ladda upp större videor eller använda videooppladningsfunktion på andra kreativa sätt, vänligen kontakta vår försäljningsgrupp.