Print Friendly and PDF

Vi i ExorLive önskar att våra kunder ska få den bästa möjliga användarupplevelsen. Samtidigt vet vi att alla är olika och har olika behov. ExorLive låter dig därför anpassa både utseende och olika funktioner till ditt eget bruk, så att upplevelsen blir ännu mer personlig.

Som organisationsadministratör har du tillgång till egen “Admin”-mapp. Om du väljer denna, kommer du att se “INSTÄLLNINGAR”, i menyn till vänster. Här kommer du att hitta fler mappar, där du kan anpassa ExorLive efter dina önskemål.  

 

1. Ändra logotyp, organisationsnamn och kontakt

Under “Huvudapplikation” kan du bland annat välja att använda logg till din organisation i ExorLive, ändra organisationsnamn, e-post och välja språk. Du kan också välja vilken information som ska vara gällande för kontakter i din organisation, samt huruvida de måste samtycka för att andra användare ska få tillgång till program knutna till dem.

Obs! Ändringarna du gör här kommer att gälla för alla användare i din organisation.

1.1 Ändra logotyp i ExorLive
Under “Huvudapplikation”, i “INSTÄLLNINGAR”, kommer du att se en box med texten “No image” (kan också vara en bild av en logotyp). Tryck på boxen och välj logotyp du vill ha. (Bild 1). Tryck på “LADDA UPP BILD” (Bild 2). Den valda bilden visas nu i logotypboxen. Tryck spara för att behålla ändringarna. Logotypan ändras nu i vänstra hörnet av ExorLive.Bild 1.

Laste_opp_bilde__SE.PNG

Bild 2.

 

1.2 Ändra namn, e-post och språk

1.2.1 Ändra namn
Under “Huvudapplikation”, i “INSTÄLLNINGAR”, hittar du en box som heter “Organisationens namn”. Skriv in namnet på din organisation och tryck “Spara”, ovanför logotypboxen (Bild 3).  

1.2.2 Uppföljning via e-post
Du kan också skriva in e-postadressen som ExorLive kan kontakta dig på, genom att skriva in e-postadressen i boxen “E-postadress för uppföljning:” och kryss i “Motta uppföljning via e-post”. Tryck på “Spara” ovanför logotypboxen (länk till hur man ändrar logg) för att spara ändringarna (Bild 3).

1.2.3 Organisationens språk
Du kan välja standardspråk för organisationen i undermenyn, och trycka “Spara” ovanför logotypboxen (Bild 3).

Spr_k__navn__kontakt__SE.PNG

Bild 3.

Tips! Du måste ladda sidan på nytt i din webbläsare för att se ändringarna i namn, e-post och språk.

 

1.3 Gör aktuella inställningar för organisationen

Tillåt delning av träningsprogram på e-post
Genom att aktivera denna funktion får inte instruktörerna i din organisation möjlighet att skicka träningsprogram via e-post.

Tillåt användarskapande övningar

Med funktionen "Tillåt användarskapade övningar" kan instruktörer inom din organisation skapa sina egna övningar. Om du inte vill tillåta användarskapade övningar, avmarkerar du denna inställning.

Aktivera "signering" för hela organisationen
För att göra funktionen för att signera träningsprogram tydligare för instruktörerna i organisationen kan du kryssa i rutan som säger "Accentuera 'Signer personliga program'". Detta kommer att göra "Signera"-knappen mer synlig.

Blockera för kontaktväxling 
Genom att aktivera denna funktion hindras instruktörer från att kunna byta kontakt efter att de har gjort ett uthopp från ett tredjepartsprogram med en vald kontakt

Externt inloggningssystem
Genom att ha denna funktionen på så kommer instruktörer inte kunna aktivera användare på egenhand direkt i ExorLive då detta kommer att styras av organisationens eget AD-system.

Strängt krav om samtycke
När "strängt krav om samtycke" är aktiverat, måste instruktören bekräfta kontaktens samtycke innan de kan öppna kontakten. Detta gäller om instruktören inte har markerat kontakten som en av sina egna. Detta görs automatiskt om instruktören är den som har skapat kontakten, men det kan också utföras manuellt i kontaktdetaljerna.

Flytta kontakter mellan avdelningar
Om "Låt instruktören flytta kontakter mellan olika avdelningar" är markerad, får instruktörer möjlighet att ändra en kontakts placering till en annan enhet/avdelning.*

Inaktivera bjud in kontakt till EL Go
Genom att aktivera denna funktion får inte instruktörerna i din organisation möjlighet att bjuda in kontakter till träningsappen ExorLive Go

Anteckningar under kontaktprofilen kräver samtycke från kontakten (vi EL GO)
Genom att aktivera denna funktion kommer inte instruktörer i din organisation att kunna skriva anteckningar om sina kontakter utan att kontakten har gett sitt samtycke via ExorLive GO.

Obligatoriskt personnummerfält
När "Obligatoriskt fält för personnummer" är aktiverat, blir personnummerfältet obligatoriskt när kontakter skapas. Detta hjälper instruktörer att undvika att registrera en kontakt utan personnummer.

Begränsa instruktörers kontaktsökning i organisationen
Om "Tillåt sökning bland kontakter utanför egen avdelning" är aktiverat, har instruktörer möjlighet att söka efter kontakter i hela organisationen. Om den avaktiveras, kommer de endast ha tillgång till kontakter inom sin egen specifika avdelning.

Kontrollera vilka fält som en instruktör ska kunna fylla ut på kontakter.
Ange vilka fält instruktörer kan fylla i på kontakter. Genom att inaktivera fält, hindras instruktörer från att ange information i det specificerade områdena när de skapar kontakter.

 

 

Dölj videomöte och meddelande
När du markerar dessa inställningar kommer videomöte- och meddelandeikoner att döljas för instruktörer, och de kommer inte längre att kunna bjuda in kontakter till ExorLive Go träningsappen.2. Utskriftsinställningar

Under “Utskriftsinställningar” kan du anpassa hur utskrifterna (träningsprogram, statistik och liknande) i din organisation ska se ut. Nedanför ser du de olika justeringarna som kan göras på din utskrift.

Obs! Du kan välja om ändringarna i utskriftsinställningarna ska gälla för hela organisationen, eller för en underenhet, genom att välja önskad enhet i organisationsmenyn. Se efter att du har valt riktig underenhet genom att se på “Vald enhet” överst i menyn.

utskriftsinnstillinger__SE.PNGBild 5. Tryck på bilden för att göra den större

2.1 Utskriftslogg
För att ändra utskriftslogg tryck på knappen “LADDA UPP BILD” (Bild 5). Välj bilden du vill ska visas genom att dubbelklicka på bilden eller genom att trycka en gång på bilden och därefter ‘Öppna’. Din valda bild visas nu i fönstret vid sidan av “Utskriftslogg”.

2.2 Namn på toppen av utskrift
I undermenyn, kan du välja om det ska stå organisationsnamn, enhetsnamn, om du vill dölja texten eller om varje användare ska bestämma vad som ska stå på toppen av utskriften (Bild 5).

2.3 Skapad av
Välj om det ska visas vem träningsprogrammet är skapad av på utskriften (Bild 5).

2.4 Kontaktnamn
Välj om namnet på kontakten som träningsprogrammet är knutet till, ska visas på utskriften (Bild 5).

2.5 Avdelningsbeskrivning
I boxen “Enhetsbeskrivning”, kan du skriva en kort beskrivning av din organisation/underenhet. Välj om detta ska visas på utskriften, genom att kryssa i “Visa avd. beskrivning:” (Bild 5).

2.6 Programbeskrivning
I boxen “Standardprogram beskrivning”, kan du skriva en kort beskrivning av träningsprogrammet. Välj om detta ska visas på utskriften, genom att kryssa i “Standardprogram beskrivning:” (Bild 5). 

2.7 Vattenmärke
Du kan välja ditt eget vattenmärke, som visas i vänstra marginalen, genom att trycka på “LADDA UPP BILDEN” längst ner i fönstret. Välj bilden du vill ska visas, genom att dubbelklicka på bilden eller genom att trycka på bilden och därefter ‘Öppna’. Din valda bild visas nu i fönstret vid sidan av “Vattenmärke vänstra marg”.

Välj om vattenmärket ska visas, genom att kryssa i “Visa vattenmärke”. (Bild 5)

2.8 Radera modifierade utskriftsinställningar
Vill du återgå till de ursprungliga utskriftsinställningarna kan du trycka på “Radera inställningar för enhet” överst i fönstret (Bild 5).

 

3. Flikar, startsida och taggar

I kategorierna “FLIKAR” och “STARTSIDA” kan du välja vad som ska visas av mappar, både överst i fönstret och på startsidan när du är inloggad i ExorLive.

I “PROGRAM TAGGAR” kan du ändra inställningar för att söka efter övningar med definierade nyckelord, eller “taggar”.

OBS! Ändringarna utförda här kommer att gälla för hela organisationen, inkluderat dess underenheter.

3.1 Flikar
I “Flikar” kan du välja vilka mappar som ska visas överst i menyn i ExorLive. Kryssa i boxarna, vid sidan av de aktuella mapparna för att aktivera/deaktivera dem (Bild 6). När du har bestämt dig, kan du trycka på “Spara” överst i fönstret (Bild 6).

Faner__SE.PNG
Bild 6.

3.2 Startsida
I “STARTSIDA” kan du bestämma vad som ska visas på förstasidan, när användare i din organisation loggar in sig i ExorLive. Kryssa i boxarna, vid sidan av innehållet du vill ska visas (Bild 7). Ändringarna sker automatiskt, när du kryssar i boxarna och du behöver inte spara.

startisde__SE.PNG
Bild 7. 

 

3.3 Program taggar

I “PROGRAMTAGS” kan du bestämma vilka taggar som ska visas i “Taggar” -menyn under filter när du skapar ett träningsprogram. Tryck på de taggar du vill kunna välja mellan. Om en tagg är aktiverad kommer du att kunna söka efter den under filter.

SV.png

 

Om du inte vill använda taggar för att filtrera övningarna.

1. Kryssa av rutan "Lägg till en tag till sökfiltret".

2. Taggarna som du inte vill ska visas, kan du kryssa ut. 

svadmin.png