Roller och rättigheter

Print Friendly and PDF

ExorLive har ett flexibelt rättighetssystem där varje person som är inlagd i systemet har blivit tilldelad en eller flera roller. Graden av tillgängliga funktioner för varje person blir därför olika beroende på vilka roller personen har blivit tilldelad. Ett konto i ExorLive kan därför rymma flera personer med olika roller såsom kund-/patientprofiler, mellananvändare, instruktörer och olika administratörer.

Följande roller och rättighetsnivåer är tillgängliga:

Roll

Rättigheter

Beskrivning

Kontakt (utan inlogg)

 • Ingen

Detta är en av dina patienter/kunder som endast är inlagd i ExorLive utan tillgång till själva programmet.

 

Till vem:
Patienter/kunder som bara får tilldelade träningsprogram genom utskrift/e-post

Kontakt med inlogg/Användare av ExorLive Go

 • Kan se sina egna träningsprogram med övningar och övningsdata i ExorLive Go.
 • Kan registrera utförda aktiviteter i ExorLive Go.
 • Kan se sina registrerade aktiviteter i ExorLive Go.
 • Kan se sin träningsplan i ExorLive Go.

Patient/kund som har blivit inbjuden till att använda ExorLive Go.

 

Till vem:

Patienter/kunder som följs upp genom ExorLive Go App.

Endast läsrättigheter (mellananvändare)

 • Endast läserättighet för att kunna se en kontakts program, samt rätt att skriva ut program och skicka via e-post.
 • Tillgång till patientprogram i andra enheter kräver ett aktivt val.

Detta är en person med inloggningsmöjligheter i ExorLive Main, som bara kan se utvalda kontakter och träningsprogram knutna till dem. Insikten är begränsad till organisationens underenhet där användaren är inlagd.

 

Till vem:
T.ex. Läkare.

Assistant

 • Kan se kontakterens träningsprogram med övningar och träningsdata i ExorLive Assistant.
 • Kan logga ut utförda aktiviteter i ExorLive Assistant.
 • Kan se kontaktens registrerade aktivitet i ExorLive Assistant.
 • Kan se kontaktens träningsplan i ExorLive Assistant.

Det här är en person med inloggningsmöjligheter i ExorLive Assistant, som kan se kontakter och träningsprogram knutna till dem.

Till vem:
Undersköterskor, sjuksköterskor, vårdbiträden, stödkontakter och andra aktörer som är mellanled mellan den som gör träningsprogram och patienten/kunden.

Instruktör

 • Skapa kontakter.
 • Skapa, spara och signera träningsprogram till kontakt.
 • Skapa, ändra och spara programmallar.
 • Ändra inställningar till egen utskrift.
 • Arkivera program användare själv har signerat till en kontakt.
 • Spärra en patients programupplysningar.
 • Skapa/ändra plan och pass/aktiviteter
 • Skriva ut och sända program per e-post.
 • Inbjuda till ExorLive Go träningsApp
 • Se statistik

En användare med syfte att kunna göra träningsprogram och förmedla detta till Kontakter.

 

Till vem:
Terapeuter, behandlare, personliga tränare, alla som är ansvariga för att göra träningsprogram.

Lokal administratör

 

 • Begränsad till organisationens underenhet:
 • Skapa, ändra och aktivera/inaktivera användare.
 • Tilldela roller till andra användare, och ange placering i en organisatorisk enhet.
 • Skapa och ändra underenheter i egen enhet.
 • Redigera programmallar.
 • Alla rättigheterna till instruktör

Om en organisation har flera underenheter, är det möjligt att skapa en administratöranvändare, begränsad till den specifika underenheten.

Till vem:
Mellanledare, ledare av underenheter, IT-ansvariga i underenheter och andra med administrativt ansvar och IT-ansvar i underenheter.

Central administratör

 

 • Skapa, ändra och aktivera/inaktivera användare.
 • Tilldela roller till andra användare, och ange placering i en organisatorisk enhet.
 • Radera användare och kontakter, samt tillhörande data.
 • Överordnat göra ändringar som påverkar hela organisationen.
 • Skapa/ändra hela organisationsstrukturen (Enheter och underenheter).
 • Spara signerade program som lagrats på kontakter.
 • Se/beställa rapporter.
 • Exportera användarlista.
 • Upphäva en spärr som ligger på en kontakt.
 • Alla rättigheterna till instruktör

Användare med administratörsrättigheter för hela organisationen.

 

 

Till vem:

Mellanledare, assisterande ledare, IT-ansvariga och andra med administrativt ansvar och IT-ansvar i huvudorganisationen.  

Central huvudadministratör

 

 • Alla rättigheterna till Central administratör
 • Hantera licenser och licens-beställningar.

Användare med administratörsrättigheter för hela organisationen med rätt till att  hantera licenser/beställning.

 

Till vem:
Ledare, IT-ansvariga och andra som är ansvariga för beställning och hantering av ExorLive-licenser.