Översikt över din kontakts aktiviteter

Print Friendly and PDF

På fliken "Statistik" kan du få en överblick över alla din kontakts aktiviteter. Detta gäller kontakter som använder ExorLive Go eller Assistant.

Gå till Statistik → Välj Mina kontakter → Välj Översikt under typ av rapport.

Snag_1933100b.png

Här får du en översikt över antalet genomförda träningspass för vald period, antal övningar, trender, datum för senast genomförda pass, inloggade smileys och när kontakten senast var inloggad.

Snag_193377ed.png

Om du bara vill se statistik för kontakten – klicka på kontaktens namn. Genom att klicka på pass har gjenomförts eller övningar slutförts på den valda kontakten kan du se statistiken för den valda kontakten. Läs artikeln om hur du visar en statistisk översikt per kontakta här.