Print Friendly and PDF

Under statistikfliken kan en instruktör ha en översikt över övningar för sina kontakter. Instruktören kan sedan följa progressionen och eventuellt anpassa övningarna till sin kontakt.

Det här är vad du gör:

1. Välj fliken Statistik

2. Under Typ av rapport väljer du övningar.

Nu vill du få upp:

- Lista över alla övningar med tillhörande ritning och anatomifigur utförd av kontakten.

- Visar program som övningen hör till.

- Datum när övningen senast utfördes.

- Antal gånger den här övningen utfördes.

- Länk för att se statistik.

3. Klicka på länken för att se statistik.

4. Ett fönster öppnas för träningen med standardinställningen öppen på GRAF.

svstatistik1.pngSvstatisik2.png