Print Friendly and PDF
Följ

Filtrera aktivitetslogg

Du kan filtrera aktivitetsloggen efter utförda aktiviteter.

Vill du se alla träningspassen som gick bra/mellan/dåligt, kan du filtrera aktiviteterna genom att klicka på smiley-ikonerna (), överst till vänster i aktivitetsloggen.

Vill du få översikt över alla träningspass som kontakten kommenterade på kan du trycka på kommentar-ikonen (), överst till vänster i aktivitetsloggen.

Om du bara är intresserad av att se meddelanden som kontakten har skickat till dig, både lästa och olästa, kan du trycka på respektive meddelanden-ikon () och olästa meddelanden-ikonen ().

 

Tips! Du kan använda dig av ett flerfiltersök, genom att aktivera flera filter samtidigt (till exempel passen som gick dåligt och har kommentar).

Du kan även filtrera efter tidsperioder genom undermenyn överst i aktivitetsloggen.