Print Friendly and PDF

En instruktör kan få en indikation på kontaktens utveckling utifrån loggade utbildningar.

Man kan se tre olika trender: mceclip2.pngpositiv, mceclip6.pngoförändrad, mceclip3.pngnegativ

Trenden beräknas genom att jämföra träningen under de två senaste perioderna. Instruktören väljer längden på perioden: en vecka, månad, senaste 3 månaderna, förra året eller anpassad

 

mceclip2.pngPositivt - fler pass under den senaste perioden än perioden innan

mceclip6.pngOförändrat - lika många pass under den senaste perioden än perioden innan

mceclip3.pngNegativt – färre sessioner under den senaste perioden än perioden innan

 

Om du till exempel väljer Period Senaste månad – jämför senaste månad med månaden innan osv.

 

Ett pass ger också poäng baserat på hur många övningar av planerade övningar i passet som genomförs.
Poäng för 1 pass = antal genomförda övningar / antal övningar i pass
Det vill säga, om ett pass har 10 övningar och alla 10 är klara, så är poängen för passet = 1
Om ett pass har 10 övningar och endast 5 övningar är markerade för slutförda, är poängen för passet = 0,5


På så sätt är det både antalet pass och antalet genomförda övningar på passet som ligger till grund när vi jämför de två senaste perioderna med varandra.

mceclip12.png

 

Trender visas under STATISTIK → Rapporttyp: Översikt → Trender och kan visas som en separat widget på förstasidan.

Användare med administratörsroll kan aktivera eller inaktivera widgetvisning.

Gå till ADMIN → Hemsida och avmarkera sedan alternativet Trender

mceclip9.png

 

När Widget Trends är aktiverat - visas det på startsidan

mceclip11.png