Print Friendly and PDF

Vill du få en enkel grafisk översikt över kontaktens träningsdata, kan detta göras inne under “Statistik”.

Välj önskad kontakt, överst i vänstra hörnet och “Översikt” i undermenyn, med namnet “Typ rapport”. Du kommer då bland annat få upp en grafisk översikt över antal genomförda träningspass från start, totalt antal förbrukade kalorier, pass per dag och procentvis tillfredsställelse med passen (Bild 1). Du kan filtrera resultaten efter tidsperioden genom att använda dig av undermenyn som heter “Period”.

Bild 1

overview__SE.PNG