Print Friendly and PDF


Om du vill få en överblick över kontaktens träningsdata kan detta göras genom fliken "Statistik".

Välj önskad kontakt genom att trycka på Statistik → Välj kontakt → Välj önskad kontakt och tryck på ok.

Snag_19bb9505.png

Snag_19bcd69d.png

Här får du en översikt över antal genomförda träningspass för vald period, antal övningar, trender, datum för senast utförda pass, inloggade smileys och när kontakten senast loggade in. Du kan filtrera resultaten efter tidsperiod genom att använda rullgardinsmenyn som heter "Översikt". Du får även en grafisk översikt över antalet aktiviteter för den valda perioden.

Snag_19bf07c5.png

Vill du se en översikt över alla pass och aktiviteter för kontraktet → tryck på "Aktivitetslog" under fliken Status. Du kommer till aktivitetsloggen för denna kontakt.

Snag_19c27ab4.png

Vill du se en översikt och statistik över alla övningar som utförs av kontakten → klicka på "övningar har utförts" under fliken Övningar. Du kommer till Träningsstatistik för denna kontakt.

Snag_19c4c7d1.png