Print Friendly and PDF

Notis til e-post

En anvânder vill få besked via e-post om terapeuten/instruktören har planerat ett pass så att de inte glömmer att träna.

En administratör kan aktivera/avaktivera meddelanden om schemalagda träningspass för alla patienter genom att:

1. Välj fliken ADMIN

2. Tryck på ExorLive Go

3. Aktivera/inavaktiver e-postaviseringar.

Kriterier för inkludering av e-post:
– Anvândar har en aktivitet i sin planeringskalender
- Använder aktivert som Go använder.

SVmainepost..png

Använder kan enkelt slå på/av notiser i ExorLive Gå under Mig -> Meddelander-> E-postmeddelanden.

svappvarselepost.png  

Andvânder får ett e-postmeddelande en gång om dagen när notiset är aktiverad och använderen har ett schemalagt pass i kalender.

 

svmail.png