Print Friendly and PDF

Du kan dela träningsprogrammet med dina användare/patienter, genom att skriva ut det på papper.

delingsversjoner__SE.PNG

När programmet är klart, kan du trycka på skrivar-ikonen (image-1__1_.png). Du kommer nu att få upp ett fönster där du kan justera utskriftsinställningarna.

Inställningar till utskriftsmenyn:

Skriv_ut_1__SE.PNG

Under sidinställning kan du välja 1, 2, 3, 4(tabell och rutor), 6(tabell och rutor), 8, 10, 12 och 14 övningar per sida.

Drop_down_menu__SE.PNG

Typsnittsstorleken kommer automatiskt anpassa sig till vad som passar bäst till vald sidinställning, men du kan själv välja hur stor eller liten skrift du vill ha på utskriften.

drop_down_menu_2__SE.PNG

Du kan också välja om anatomifiguren ska visas eller döljas.

Anatomifigur.PNG

Under "Flera inställningar", får du möjlighet att anpassa utskriften ännu mer:

 • Du kan välja mellan typsnitten Open Sans eller Arial.
 • Under "Namn på toppen av utskrift:" kan du välja att ha Organisationsnamn, Enhetsnamn eller att dölja namnet.

 

utskrift_se.png

Du kan också välja att visa/dölja detta när du skriver ut ett träningsprogram:

 1. Namn/Titel på övningen:
  Visar övningens namn eller titel.
 2. Illustration av övningen:
  Visuell representation av övningarna med illustrationer, det går antingen att välja illustrationer eller bilder.
 3. Programmet är skapat av:
  Angivelse av upphovspersonen bakom programmet.
 4. Programmet är skapat för:
  Kontakten som programmet är skapat för.
 5. Signatur:
  Visa om programmet är signerat eller ej. 
 6. Antal övningar i programmet:
  Specifikation av det totala antalet övningar som ingår i programmet.
 7. ÖvningsID (ExorLive):
  Unikt identifieringsnummer för varje övning inom ExorLive-systemet.
 8. Övningsdata:
  Information om upplägg, såsom antal set och reps eller annan relevant instruktion.
 9. Utförande och tips:
  Text-beskrivning av hur övningen korrekt utförs.
 10. Tilläggsinformation:
  Eventuell extra information eller anvisningar som är relevant för programmet.
 11. Avdelningsbeskrivning:
  Kort beskrivning av den avdelning där programmet hör hemma.
 12. Footer:
  En bottentext med detaljerad information som exempelvis datum för utskriften.
 13. QR-kod för video:
  Visa en QR-kod för enkelt tillgängliga videor av övningarna, möjligt att skanna med en mobiltelefon.
 14. Videolänkar:
  Aktiva klickbara länkar till videor för varje övning och bakom QR-koden, för att få detaljerad visuell instruktion.
 15. Kopia till arkiv:
  Möjlighet att skapa och spara en kopia av programmet.
 16. Instruktörens telefonnummer:
  Kontaktinformation till instruktören.
 17. Bilder på övningarna:
  Visuell representation av övningarna med bilder, det går antingen att välja illustrationer eller bilder.

Här ser du några förslag till hur träningsprogrammet kan se ut:

6 övningar per sida med tabell, typsnittsstorlek LITEN:

Utskriftseksempel_1__SE.PNG

1 övning per sida, typsnittsstorlek STÖRST:

Utskriftseksempel_2__SE.PNG