Dela och söka i programmallar mellan olika avdelningar

Print Friendly and PDF

Som instruktör och administratör har du möjlighet att dela program till olika avdelningar, samt hitta program i andra avdelningar.

Dela programmall till andra enheter

Som instruktör eller lokal administratör (enhetsadministratör) kan du dela program till en vald enhet i vertikal riktning.

 Picture1_SE.png

Alla användare som är i enheten som programmet tilldelas kommer att se programmet direkt.

Antingen genom att välja menyn "Öppna träningsprogram":

Picture2_SE.png

Eller genom att gå till innehållsbasen:

Picture3_SE.png

Hitta programmall på de andra enheterna

Användare på andra enheter kan hitta programmet antingen genom att hitta det i innehållsbasen:

 Picture3_SE.png

eller genom att välja "Sök i förslag/mallar"> "Välj avdelning" i den öppna menyn:

 Pciture5_SE.png

Exempel på användarscenario:

Med tanke på den följande organisationsstruktur:

 Picture6_SE.png

Scenario 1:

Om en enhetsadministratör finns i enhet 2.1.1 och väljer att dela programmet i enhet 2.1 kommer programmet att vara tillgängligt för användare i enhet 2.1 och ned i hierarkin - det vill säga 2.1.1 och 2.1.1.1, såväl som användare högre upp i hierarkin vertikalt - det vill säga i enhet 2 och enhetsrot ("Organisation").

Program kommer inte att vara tillgängliga för användare i enhet 2.2 och andra parallella enheter.

 Picture7_SE.png

Scenario 2:

Om en enhetsadministrator finns i enhet 2.1.1 och väljer att dela program i enhetsrot ("Organisation"), kommer programmet att vara tillgängligt för alla användare i hela organisationen. NB! En användare som inte har en plats i den enhet som applikationen delas till, kan hitta programmet genom att välja rätt enhet.

 

Relaterade artiklar:

Dela träningsprogram med andra instruktörer

Spärra patientprogram