Hitta og lägg till planer, program och övningar i kalendern

Du kan lätt lägga in övningar, program och planeringar i kontaktens kalender. Det gör det lättare för både dig och din kontakt att hålla reda på vad som ska göra och när.

Gå till “Kalender”, och välj kontakten som du önskar att se planeringen till. Om du redan har valt en kontakt under “Träningsprogram” kommer denne också dyka upp här.

mceclip0.png

Här kommer du att se kontaktens kalender på vänster sida, och biblioteket på höger sida. Här sorteras biblioteket i övningar, program och planer.

I kalendern finns det tre sätt att lägga till övningar, program och planer:

Alternativ 1: "+"-tecknet

mceclip1.png

Tryck på "+" -tecknet för den aktivitet du vill lägga till. Detta läggs automatiskt till dagens datum. För mer information om aktiviteten eller planen, om du vill ändra den eller göra en kopia, tryck på i"-tecknet.

mceclip2.png

Därifrån kan du också lägga till planen genom att trycka på "Lägg till plan i kalender" och sedan "Bekräfta".

 

Alternativ 2: Dra-och-släpp

Klicka och håll aktiviteten eller planen du vill ha i programmet och dra den till önskat datum. När du släpper den skapas den automatiskt i kalendern.

Alternativ 3: "+Lägg til"

mceclip3.pngmceclip4.png

Tryck på "+ Lägg till" på ett datum i kalendern. Här kan du lägga till en aktivitet (ett program eller en individuell övning) eller öppna en plan. Om du öppnar en plan börjar den från det datum du valde. I den här menyn kan du också skapa planmallar, som du kan läsa mer om här.

 

Lägg till ett program i kalendern från Program

Börja med att upprätta eller skapa ett träningsprogram. Med programmen öppet, tryck på kalenderikonen.

tempsnip.png

Du ska nu få upp en ruta, där du kan välja hur du vill lägga till träningsprogrammen i kalenderen.

 tempsnip1.PNG

Börja med att se att du har valt rätt kontakt. När rätt kontakt är vald trycker du på startdatumet för när du vill att träningsprogrammet ska börja. Ange hur ofta sessionen ska upprepas genom att klicka på rullgardinsmenyn "när".

Om du har valt "valda dagar per vecka" måste du kryssa i de dagar du vill att sessionen ska utföras.

Under "Slut" kan du välja när repetitioner av sessionen ska sluta. Välj mellan "session(er)", "Vecka(or)" eller annat datum.

 tempsnip2.PNG

När du är redo att lägga in sessionerna i kundens plan trycker du på “Lägg till program i kalender”. Sessionerna skal nu vara distribuerat i kontakts plan.

tempsnipSE4.PNG

Obs! Repetionsantalet för sessionerna är begränsat till 365 sessioner/dagar eller 52 veckor.