Print Friendly and PDF

När du har hittat en planmall kan du redigera den innan du lägger till den. Om du vill redigera planen, trycker du på "Justera plan" i fönstret "Öppna plan". Om du är osäker på vilken mall du vill redigera, kan du öppna mallen och justera den efter att ha läst detaljerna.

Efter att ha tryckt på "Justera mall" visas fönstret "Redigera planmall". Här kan du ändra titel, beskrivning, delnivå, taggar och bild. Om du vill förbjuda andra från att redigera din planmall, kan du kryssa av "lås".

mceclip1.png

Notera! Administratören för din organisation kan alltid redigera din planmall.

Redigera aktiviteter i planmallen

Om du vill redigera aktiviteterna i ett visst schema kan detta göras genom att klicka på "Redigera aktiviteter".

mceclip0.png

Du kommer nu att se alla aktiviteter i planmallen, sorterad i veckovis format. 

Här kan du redigera mallen som du vill: Du kan lägga till en ny vecka i mallen genom att trycka på "+ Lägg till vecka" eller du kan använda symbolerna till höger för att duplicera (), ta bort () eller omorganisera (/) veckor. Du kan också använda musen för att dra aktiviteter från en dag till en annan, eller välj en aktivitet för att redigera, duplicera eller ta bort den.

 

När du avslutar justeringar klickar du på "OK" och "Spara ändringar" för att spara de senaste ändringarna.

 

Lägg till program i plan


Det är möjligt att lägga till ett program direkt i en befintlig plan. För att göra detta, öppna en plan och tryck sedan på "Juster plan" och sedan "Redigera aktiviteter". Klicka på den dag du vill lägga till ett program i veckovyn och välj "Lägg till aktivitet".

Från listan över dina program kan du nu lägga till fler program i planen. Tryck på "Spara" tills du är tillbaka till översikten över planen för att spara dina ändringar.

 

Visa / Redigera övningar i planen


När du lägger till en planmall till en plan kan du visa och redigera de enskilda övningarna i varje program. För att göra det, öppna en planmall, tryck sedan på "Redigera mall" och sedan "Redigera aktiviteter". Här kan du antingen välja ett av de programmen du har gjort förut och trycka på "Redigera" eller lägga till en ny.

I fönstret som dyker upp kommer du nu att se en knapp som heter "VISA/REDIGERA ÖVNINGAR".

Här kan du nu redigera parametrarna för träningen, t.ex. uppsättningar, reps och duration, men du kan också redigera namnet och beskrivningen av träningen. Tryck på "OK" och sedan "Spara" för att spara dina ändringar.

 

Ändra tidsplanaktiviter 

När jag som instruktör redigerar en planmall kan jag söka efter och lägga till övningar, ändra ordningen (genom att trycka på knapparna eller dra övningen upp och ner) och ta bort övningarna. Vill du kunna ändra en aktivitet som kommer att gälla för flera aktiviteter i samma plan. Det måste vara möjligt att göra ändringar för denna aktivitet, alla aktiviteter (av samma program) + endast framtida aktiviteter (av samma program).

 

1. Högerklicka på den aktivitet du vill justera och välj justera planen.

SV1.png

2.Här kan du ändra namn, beskrivning, radera övning, redigera övning, lägga till övning eller ändra ordningen på övningarna via pilarna. Välj lägg till övning.SV2.png

3.Här kan du söka efter den övning du vill ha och lägga till den. Välj ok.

sv3.png

 

4. Trck ok och du får ett fönster där du kan välja mellan:

- Ändra den här aktiviteten

- Ändra denna aktivitet och framtida aktiviteter i den här gruppen

- Ändra den här aktiviteten och alla aktiviteter i den gruppen (tidigare och framtid).

5. Tryck på ok.

SV4.png