Print Friendly and PDF
Följ

Låsning/signering av Träningsprogram

Användare kan signera ett program genom att ange ett kryss i rutan "signer” i förbindelse med spara funktionen.

PS_Signering_1.PNG

Då blir träningsprogrammet spärrat för radering eller ändring. Signerade program kan öppnas, men inte ändras, och måste sparas som en ny kopia. Datum för när signeringen skett och vem som gjorde signeringen blir registrerade. 

Signatur samt datum för signering finns i systemet och genom utskrift.

Administratörer kan:

  • söka fram träningsprogram
  • välja avdelning eller person
  • radera felaktigt inlagda men signerade träningsprogram.

Orsak för detta och datum registreras och loggas i systemet.

Radering av program måste bekräftas och loggas i systemet. 

En kontakt kan både ha signerade program och osignerade program sparade på sig. 

PS_Signering_2.PNG

Mallar/grundprogram kan også signeres:

PS_Signering_3.PNG


Detta möjliggör att kunna dela mallar/grundprogram utan att andra kan ändra dem:

PS_Signering4.PNG

Systemadministratören och den som skapar en mall kan båda låsa upp / ta bort en signering från en mall. Patientprogram däremot, kan man inte låsa upp.

 

För att låsa upp / ta bort signeringen så öppnar man programmet och trycker på “i” knappen i titellinjen och väljer “Lås upp / Ta bort signering”.

Photoshoot_Signature_sv_1.PNG

Photoshoot_Signature_SV_2.PNG