Print Friendly and PDF
Följ

Låsning/signering av Träningsprogram

Om du vill förhindra att du eller andra kan ändra mallar eller träningsprogram efter att de har skapats kan du använda Signaturfunktionen i ExorLive.

Det är därför möjligt att dela mallar och träningsprogram utan att någon annan kan ändra dem:

PS_Signering4.PNG

De fleste brukere vil oppleve at signeringsfunksjonen er noe skjult og må derfor gå gjennom Lagringsvinduet til treningsprogrammet, for å finne funksjonen. 

Dersom du, som administrator-bruker i ExorLive, ønsker å gjøre funksjonen mer tilgjengelig for brukere i din organisasjon, kan du gjøre følgende:

  1. Klikk deg inn på "Admin"-fanen og naviger til "Hovedapplikasjon"
  2. På midten av siden vil du finne en boks med tekst "Fremheve 'Signer personlige program'". Dersom du ønsker å gjøre funksjonene mer tilgjengelig, kan du krysse av i boksen. 

tempsnip.png

Sign / Lock träningsprogram och träningsmallar

När du sparar ett träningsprogram/mall ser du Lagrings fönstret. Bläddra ner till rutan "Visa mer" och markera rutan. Du får då fler funktioner, inklusive "Signer" -funktionen. Markera rutan om du vill skriva ut träningsprogrammet och tryck på "Spara".

Om du vill lägga till datum för överlämning av träningsprogrammet kan du också göra det här.

Signatur och datum för signering lagras i systemet och visas på utskriften.

PS_Signering_1.PNG

Administratörer kan:

  • söka fram träningsprogram
  • välja avdelning eller person
  • radera felaktigt inlagda men signerade träningsprogram.

Orsak för detta och datum registreras och loggas i systemet.

Radering av program måste bekräftas och loggas i systemet. 

Systemadministratören och den som skapar en mall kan båda låsa upp / ta bort en signering från en mall. Patientprogram däremot, kan man inte låsa upp.

För att låsa upp / ta bort signeringen så öppnar man programmet och trycker på “i” knappen i titellinjen och väljer “Lås upp / Ta bort signering”.

Photoshoot_Signature_sv_1.PNG

Photoshoot_Signature_SV_2.PNG

Om din lokala administratör har gjort signaturfunktionen mer tillgänglig ser du en klar "Signer" -knapp bredvid programtiteln när du öppnar ett program som är lagrat på en kontakt.

tempsnip1.png