Print Friendly and PDF
Följ

Skapa träningsprogram

Du skapar ett nytt program genom att trycka på “Skapa ett nytt”.

_pne_treningsprog__SE.PNG

Leta reda på övningar du vill ha med genom att använda dig av fritext-sök, filter-sök eller en kombination av dessa.

Om du vill använda färdiga program/mallar kan du söka efter dessa.
Du kan också använda färdiga program som du hittar i kolonnen vid sidan om övningarna.
När du har hittat övningarna du vill använda kan du justera ordningsföljden och övningsdetaljerna.

När programmet är färdigt sparar du det genom att trycka på “spara som...”.