Spara träningsprogram på kontakt/som mall

Print Friendly and PDF

När du har gjort ett program och vill spara det eller när du vill spara ett existerande program på en ny kontakt, kan du göra det på följande sätt:

Tryck på “Spara” eller “Spara som..”. Du kommer nu att få upp ett fönster som heter “Spara träningsprogram”.

Spara program på en kontakt

Välj “Spara program på en kontakt”, överst till vänster. Hitta och välj kontakten du vill spara programmet på och välj därefter titel på programmet.

Välj vem som ska ha tillgång till programmet, i undermenyn med namnet “Delning:”.
Klicka på "Visa mer" för att se avancerade inställningar.

Om du vill vara säker på att programmet inte ändras av någon annan i din organisation efter att du har sparat det, kan du signera/låsa programmet.

Välj när kontakten ska få programmet genom att välja det i fältet “Datum för mottagande”. Om du vill kunna hitta till det aktuella programmet lättare, kan du lägga till tags som identifierar ditt program.

När du är klar, tryck på “SPARA”.

Merknad_2019-11-21_101440.png

Spara program som förslag/mall

Välj “Spara som förslag/mall”, överst till vänster. Ge programmet ett namn. Välj vem som ska ha åtkomst till mallen i undermenyn med namnet “Delning av mallen:”. Klicka på "Visa mer" för att se avancerade inställningar.

Om du vill vara säker på att mallen inte ändras av någon annan i din organisation efter att du har sparat det, kan du signera/låsa mallen.

Om du vill kunna hitta fram till din mall lättare, kan du lägga till tags som identifierar din mall.

När du är klar, tryck på “SPARA”.

Lagre_treningsprogram__SE.PNG