Print Friendly and PDF

Det finns flera sätt att skapa en ny kontakt i ExorLive. Alla metoder är lika bra och du kan därför själv välja vilken metod du vill använda.

Alternativ 1:

Tryck på mappen “Kontakter”, du får nu upp en översikt över alla dina kontakter. Tryck “Ny Kontakt”, överst i vänstra hörnet.  

Alternativ 2:

På startsidan i ExorLive. Tryck på “NY KONTAKT”. 

Alternativ 3:

Tryck på fliken “Träningsprogram”. Tryck på “Välj kontakt”-knappen, under fliken “Träningsprogram”. Välj “Ny kontakt” i undermenyn.

Oavsett vilket alternativ du valde, kommer du nu att få upp fönstret för kontaktinformation. Här fyller du ut kontaktens personalia och annan information:

kontaktinfo_SE.png

 

Under fliken “Anteckningar”, kan du skriva in aktuella anteckningar på kontakten.
Om rutan för anteckningar är gråad beror det på att din administratör har aktiverat en inställning som kräver att din kontakt ger sitt samtycke för att du ska kunna skriva anteckningar om dem.

notes_SE.png


Under fliken “Mål”, kan du notera kontaktens vikt och önskad målvikt.
mål_SE.png

Under fliken “Annat” kan du välja kontaktens roll, primärkontakt, lägga till tags för att snabbare komma fram till kontakten, samt välja om den ska visas bland dina kontakter.

annat_SE.png


När du är färdig med att fylla i och anpassa kontaktens detaljer, kan du trycka på “SPARA”. Kontakten kommer nu att visas bland dina kontakter.

 

Registrera kontakt med med personnummer

Som OrgAdmin vill jag se till att när en instruktör skapar en ny kontakt att viktig information registreras som fullständigt namn, personnummer och ålder så att kontakter med två identiska namn inte förväxlas och att träningsprogram sätts på rätt sätt Kontakt.

 

Detta görs enligt följande:

  1. Kontaktfönstret expanderar med fältet för personnummer. Personnummer är tillåtna i olika format med och utan bindestreck och perioder.

    YYYYMMDD-SSSS 

    YYMMDD-SSSS

    f1sv.png

  2. Info for fødselsdatum og kön utfylles automatisk efter att du har tryckt på spara. 

  3. Det kommer att göras en dubbelkontroll om personnummer redan finns i organisationen. Om det finns kommer ett meddelande att säga att personnummer redan finns och att du kan antingen avbryta och ändra personnummer eller gå till relevant kontakt.
  4. Sök efter personnummer på fliken "kontakter" och "admin".

fsv123.pngfsv12.png