Det finns flera sätt att skapa en ny kontakt i ExorLive. Alla metoder är lika bra och du kan därför själv välja vilken metod du vill använda.

Alternativ 1:

Tryck på mappen “Kontakter”, du får nu upp en översikt över alla dina kontakter. Tryck “Ny Kontakt”, överst i vänstra hörnet.  

Alternativ 2:

På startsidan i ExorLive. Tryck på “NY KONTAKT”. 

Alternativ 3:

Tryck på fliken “Träningsprogram”. Tryck på “Välj kontakt”-knappen, under fliken “Träningsprogram”. Välj “Ny kontakt” i undermenyn.

Oavsett vilket alternativ du valde, kommer du nu att få upp fönstret för kontaktinfo (Bild 1).

Kontakt_info__SE.PNGBild 1. 

Fyll ut kontaktens personalia och annan information. Klicka dig igenom mapparna “Kontaktinfo”, “Mål” og “Annat” i vänstra marginalen.

Under mappen “Mål”, kan du notera kontaktens vikt och önskad målvikt.

Under mappen “Annat” kan du välja kontaktens roll, primärkontakt, lägga till tags för att snabbare komma fram till kontakten, samt välja om den ska visas bland dina kontakter.

När du är färdig med att fylla i och anpassa kontaktens detaljer, kan du trycka på “SPARA”. Kontakten kommer nu att visas bland dina kontakter.