Skapa ny uppföljning av kontakt

Print Friendly and PDF

Som instruktör har du befogenhet att skapa uppföljningar för dina kontakter.

För att skapa en uppföljning av en kontakt, följ dessa steg:

  1. Navigera till "Kontakter" och leta upp den önskade kontakten i kontaktlistan.
  2. Hitta flagg-ikonen (🚩), placerad till höger om kontaktens namn, och klicka på den. Detta kommer att öppna ett fönster med rubriken "Uppföljning".
  3. Fyll i titel, tidpunkt och eventuell ytterligare information enligt behov.
  4. Tryck på "Spara". Uppföljningen kommer nu att visas under "Mina uppföljningar".

Du kan verifiera att uppföljningen har skapats genom att klicka på "Mina uppföljningar".