Print Friendly and PDF

Om du vill hitta en specifik kontakt kan detta göras genom att använda sökfunktionen i kontaktlistan. ExorLive har ett välutvecklat söksystem som gör det enkelt för dig att hitta i dina kontakter.

Det finns flera sätt att komma till kontaktlistan. Du får bland annat upp kontaktlistan varje gång du sparar träningsprogram på en kontakt, ser aktivitetslogg för en kontakt , skapar aktivitet i kontaktens planeller skapar en uppföljning på kontakt.

Vill du genomföra ett specifikt sök genom din kontaktlista kan du klicka in dig på “Kontakter”-mappen, där du får upp din kontaktlista (Bild 3).

Oavsett hur du får upp kontaktlistan är sökproceduren i kontaktlistan liknande:

Klickar du på undermenyn, markerad med “Mina Kontakter”, överst i vänstra hörnet (Bild 1), kan du välja om du vill söka bland dina egna kontakter, kontakter i din underenhet, kontakter i din organisation och i några tillfällen, bland skickade ExorLive Go inbjudningar.

I undermenyn markerad “Alla kontakter” (Bild 2), kan du filtrera kontakterna efter.

Vill du göra ett specifikt sök på förnamn eller efternamn, kan du göra detta i sökfältet längst till höger.

Bild 1
S_k_etter_kontakt_1__SE.PNG

Bild 2
S_k_etter_kontakt_2__SE.PNG

Bild 3
s_k_i_kontakter_3__SE.PNG