Vising av tilgjengelig treningsprogram i ExorLive Go og Assistant

Print Friendly and PDF

Som en instruktør kan du se tydelig hvilket programmer som er delt med utøver via appen. Instruktøren  blir sikker på hvilke program som er aktiva for pasient. 

Det er en egen kolonne med en checkboks for Synlig i ExorLive Go og Assistant app.

Checkbox er på by default.

  • Når checkbox er av vises ikke treningsprogram i appen hos ExorLive Go/Assistant bruker.
  • Når checkbox er på vises treningsprogram i ExorLive Go/Assistant appen hos bruker.

Snag_18f8340d.png