Print Friendly and PDF

Hvis du vil hindre deg selv eller andre fra å redigere treningsprogram maler etter at de er blitt opprettet, kan du bruke "Lås" -funksjonen i ExorLive.

no_4.png

Låse treningsmaler

Når du lagrer enmal, vil du få opp Lagringsvinduet. Scroll ned til boksen "Vis mer" og kryss av i denne. Du vil da få opp flere funksjoner, deriblant "Lås"-funksjonen. Kryss av i boksen, dersom du ønsker å låse malen og trykk "Lagre".

tempsnip4.png

 

 

Systemadministratoren og den som lager maler kan låse opp en treningsmal. 

For å låse opp, åpner man malen og trykker på "i" knappen i tittellinja. Deretter "Lås opp" knappen.

tempsnip.png

tempsnip.png