Print Friendly and PDF

Når du lagrer et treningsprogram til en kontakt, får du muligheten til å signere det. Å signere et treningsprogram betyr at du låser det fullstendig for endringer både for deg selv og andre instruktører i din organisasjon. 🔒
 
Slik signerer du et treningsprogram
Når du lagrer et treningsprogram til en kontakt:
  1. Velg "Vis mer"
  2. Kryss av "Signer"
no_bilde_1.png
 
Ved integrasjon til journalsystem
Dersom din organisasjon har integrasjon mot et journalsystem, anbefales det å gjøre «Signer»-knappen enda tydeligere (se hvordan en administrator synliggjør den lenger ned i artikkelen). Knappen vil da dukke opp ved siden av treningsprogramtittelen og kan enkelt brukes til å lagre. Dersom integrasjonen har en treningsøkt-eksportfunksjon vil programmet eksporteres tilbake til valgt kontakt i journalsystemet.
 
no_bilde_2.png
 
Knappens status
Hvis knappen er aktiv betyr det at programmet kan signeres og eksporteres til journalen. Hvis du åpner et allerede signert program, vil du legge merke til at knappen er inaktiv. Så snart du gjør endringer i programmet, blir knappen aktiv igjen og du kan trykke på den for å lagre og eksportere en ny versjon av programmet til journalen.
 
Treningsprogrammet som er signert er illustrert med lås i treningsbiblioteket:
 
no_bilde_3.png
 
Slik signerer du et program som ikke har blitt signert før:
 
a) Hvis organisasjonen har gjort signerfunksjonen synlig, vil signerknappen vises ved siden av programtittelen. Bare klikk på knappen for å fullføre signeringen.
no_bilde_4.png
b) Hvis signerknappen ikke er synlig ved siden av programtittelen:
  1. Trykk "i" ved siden av programtittelen
  2. Klikk på "Signer".
 
no_bilde_5.png
 
 

Gjør "SIGNER" synlig for hele organisasjonen

Dersom organisasjonen bruker tilknytning til journal, anbefales det å gjøre "Signer"-knappen mer synlig for alle brukere.
 
Som administrator kan du aktivere dette:
  1. Klikk på "Admin"-fanen
  2. Naviger til "Hovedapplikasjon".
  3. Merk av i boksen som sier "Fremhev Signer personlige program'".
no_bilde_6.png
 
Husk å trykke "Lagre" øverst på siden for å lagre endringene.
 
Nå vil "Signer"-knappen vises ved siden av programtittelen, noe som bidrar til økt klarhet for hele organisasjonen.
 
 
Administratoren kan også definere en automatisk signering av alle treningsprogrammer. Se hvordan her.