Slette en aktivitet eller gruppe med aktiviteter

Print Friendly and PDF

Som instruktør eller administrator i ExorLive kan du slette aktiviteter i dine kontakters plan.

Klikk på aktiviteten du ønsker å slette, og velg "Slett" i rullegardinmenyen.

mceclip1.png

Hvis aktiviteten er en del av en gruppe (for eksempel en del av en utlagt planmal), skal du få opp 3 alternativer:

  • Slett denne aktiviteten
  • Slett dette og fremtidige aktiviteter i denne gruppen
  • Slett dette og alle andre aktiviteter i denne gruppen (fremtid og fortid)

Velg ønsket alternativ og klikk på "Slett". Aktiviteten(e) du valgte å slette, bør nå være borte fra planen.

mceclip4.png

 

Slette en planmal i plankalender

1.Du er inne på Plan-kalender fanen og i kalenderen trykker du på legg til.

2. Velg Legg til en plan.

  NO1.png

3. Høyreklikk på planen du ønsker å slette. Du vil få opp en meny, velg slett.. 

no2.png

 

4. Du får spørsmålet om å bekrefte at du vil slette planmalen. Velg Ja for å slette. 

no3.png

Fjern aktiviteter i en periode

Dersom du ønsker å fjerne aktiviteter som går over en viss tidsperiode, kan dette gjøres ved å klikke på en hvilken som helst uke i "Uke"-kolonnen og velge "Fjern aktiviteter i en periode".

mceclip3.png

Definer intervallet du ønsker, aktivitetene skal slettes fra og til og trykk på "Slett nå".

Screen2.PNG