Print Friendly and PDF

Progresjon finner du ved å holder musen over en øvelse og klikke på ikonet for progresjon (). Da vil du få opp øvelser som er tilsvarende, men enten lettere eller tyngre. Her kan man velge om man vil gjøre øvelsen “uten utstyr” eller velge ønsket utstyr.

Når du har funnet ønsket øvelse, kan du velge om du ønsker å bytte ut øvelsen (), eller legge den til treningsprogrammet ().