Print Friendly and PDF

Det er mulig å lagre øvelser og program som favoritter, for å lettere finne tilbake til dem ved en senere anledning. Trykk på stjernen under søkefeltet for å vise dine favorittøvelser og program.

For å legge til en øvelse/program som en favoritt, tar du musen over øvelsen og trykker på stjerneikonet (). Stjernen blir gul når øvelsen/programmet er favorittmerket.