Print Friendly and PDF

Så här använder du länken mellan Cambio VIVA och ExorLive

Integrationen mellan Cambio VIVA och ExorLive förenklar den dagliga arbetsprocessen och minskar samtidigt risken för fel.

 

Innehållsförteckning

  1. Vad gör kopplingen och varför används den?
  2. Få tillgång till kopplingen
  3. Så använder du som vårdgivare kopplingen 

 

1. Vad gör kopplingen och varför används den?

Vårdgivaren kan gå direkt från en patient i Cambio VIVA över till ExorLive och skapa ett anpassat träningsprogram. När träningsprogrammet är signerat exporteras det automatiskt till patientens sida i Cambio Viva och du kan se en PDF av programmet.

2. Få tillgång till kopplingen

Det är enkelt att aktivera integrationen. Det är bara att kontakta Cambio VIVA på e-post och ExorLive på e-post för offert så får du en återkoppling med pris för kopplingen innan den aktiveras åt dig. 

3. Så använder du som vårdgivare kopplingen

Se videon överst i artikeln

När kopplingen är aktiverad och du är inne på en patient i Cambio VIVA, dyker ExorLive upp i menyn under "Hantera". Tryck här för att gå direkt till ExorLive. 

mceclip0.png

Nu kommer ExorLive att öppnas och du kan nu skapa träningsprogram till den aktuella patienten. När är klar med träningsprogram, klickar du på “signera”.

mceclip1.png

Programmet är nu sparat i Cambio VIVA och du hittar patientens träningsprogram inne i dokumentöversikten i Cambio VIVA. Där kan du klicka på den för att se en PDF.

mceclip3.png

 

OBS! För att program ska kunna överföras till Cambio VIVA måste det signeras i ExorLive. Därför bör funktionen “signering av träningsprogram” aktiveras i er ExorLive organisation av en adminsitratör. Se länk