Print Friendly and PDF

Integrera Procapita och ExorLive för ett smidigare arbetsflöde

 

Innehållsförteckning

1. Varför används kopplingen mellan Procapita?

Koppling, del 1:

Sjukgymnast kan gå direkt från Procapita över i ExorLive och automatiskt få med sig patienten, som säkrar att rätt program hamnar på korrekt patient.

  • Om patienten inte finns i ExorLive sen tidigare så upprättas patienten automatiskt i ExorLive med ett unikt ID från Procapita.
  • Om patienten finns i ExorLive sen tidigare, öppnas automatisk rätt patient i ExorLive, på grund av unikt ID.

Koppling, del 2:

Dessutom kan ExorLive leverera till Procapita det korrekta programmet i PDF till rätt patient i Procapita. Detta säkerställer att korrekt dokumentation i förhållande till vad som ges av programmet direkt till Procapita, och att även om ExorLive kommer ersättas i framtiden är denna information säkrad i journalen.

 

Såhär ser länken ut från Procapita och ExorLive:

 

2. Få tillgång till kopplingen

Procedur för beställning

För att beställa koppling mellan Procapita och ExorLive, ges uppdrag till respektive kontakt i Procapita og ExorLive.

För frågor, kontakta oss.

 

För koppling del 1 behövs:

  • ExorLive WebWrapper (egen dokumentation ges)

  • Konfigurering av Procapita´s uthopp till ExorLive (egen dokumentation ges)

För koppling del 2 behövs:

  • Uppsättning av ExorLive´s tjänst “workout export” (egen dokumentation ges)

  • Uppsättning for Procapita (egen dokumentation ges)

 

När du loggat in i Procapita klickar du på Inställningar… mceclip2.png längst upp till vänster. 

mceclip0.png

 

Där ska du välja Träningsprogram Exorlive.

mceclip3.png

 

Du ska också skriva i eller kopiera nedan sökväg till Exorliv:
C:\Program Files (x86)\ExorLive\Webwrapper\ExorLive.Client.WebWrapper.exe

mceclip4.png

 

Klicka sedan på "Spara".

 

Detta behöver du endast göra en gång innan du använder funktionen första gången.

 

Använda uthoppat/kopplingen till Exorlive

För att det ska fungera måste du ha en användarid i exorlive som är fungerande med ett
lösenord som du känner till.
Sök i Procapita efter den person som du vill skapa/ändra ett träningsprogram om.

Klicka sedan på knappen träningsprogram mceclip5.png finns ovanför där du skriver in
personnummer.

Vid förta inloggning och ev andra tillfällen fyller du i din användarid och lösen du har i
Exorlive, klicka i Stay logged in, klicka sedan på Login.

mceclip11.png

 

När du loggat in kommer du till den person som du hade sökt reda på i procapita innan du
klickade på knappen för Träningsprogram. Om personen inte finns i Exorlive så läggs
personen upp med automatik i Exorlive.

 

3. Koppla insats till träningsprogram via integrationen

Sök efter personen som du vill läsa träningsprogrammet om.

Öppna Hälsojournalen.

OBS! För att träningsprogrammet som skapats i Exorlive ska föras över till Procapita måste
de signeras i Exorlive.

mceclip7.png

 

Klicka på fliken "Träningsprogram".

mceclip8.png

 

Markera de träningsprogram du vill läsa upp klicka sedan på knappen "Visa träningsprogram".

mceclip9.png

 

Programmet visas i PDF format och kan då skrivas ut.

mceclip10.png