Koppla Melior till ExorLive

Print Friendly and PDF

1. Programkrav

Du behöver följande:

  • Melior installerat

2. Installera ExorLive Webwrapper

  • Gå till ExorLive Webwrapper.

  • Tryck på länken “Latest version” under Download.

  • Kör filen som laddas ner.

  • Installationsprogrammet kommer installeras, därefter kommer ExorLive Webwrapper starta.

Webwrappern är installerad och du kan logga på med en vanlig ExorLive användare.

3. Koppla Melior till ExorLive

Konfigurera placering för lokal fil:

Parameter: Verdi

Id: 1
Meny: Journalinnholdl
Lab SID:
Grupp:
Namn: ExorLive
Sökeväg: %appdata%\ExorLive\ExorLive Webwrapper
Körbar fil: ExorLive.Client.WebWrapper.exe
Varningsmeddelande:
Parameterlista (Argument): signon="$U id="$S$P" firstname="$N" lastname="" provider="ExorLive.Desktop.Arguments.Component, ExorLive.Desktop"
Lösenord: ***

Hur man kommer från Melior till ExorLive

  • Gå in på externa program

  • Välj rehabrogram

  • Välj inlogg i ExorLive