E-learning for ExorLive Assistant Plus

Print Friendly and PDF

ExorLive Assistant Plus är verktyget för dig som ska guida boende med träning, tryggt assisterad av en digital träningshandledare.

Se hur du använder ExorLive Assistant Plus i videon nedan:

Enkel kartläggning

Brukaren kartläggs med hjälp av målinriktade frågor och enkla funktionstester. Baserat på undersökningen föreslår Assistant anpassad träning för brukarens potential och utgångspunkt

Anpassad träning
Övningarna blir tydligt presenterade med hjälp av video, beskrivningar och bilder. Träningen består av funktionella övningar som genomförs i eget hem, och omvårdnadspersonal kan enkelt vägleda med hjälp av appen.

Automatisk registrering och statistik

Utvecklingen kan lätt följas upp, både på patient och på gruppnivå. När patienter har genomfört ett program under en period, säkerställer en ny kartläggning ett nytt träningsupplägg anpassad användarens nya utgångspunkt.