Print Friendly and PDF

Assistent är ett digitalt hjälpmedel för dig som är omvårdnadspersonal och ska stötta patienten/brukaren i en rehabinsats. 

 

Du kommer lära dig hur du kan se patienten/brukarens träningsprogram med video och hur du kan lämna eventuella avvik.