Print Friendly and PDF

Här följer en kurs för dig som är administratör. Du får lära dig hur du lägger till nya användare, uppbyggning av organisationsstruktur och andra inställningar du kan göra som kommer gälla för alla användare i organisationen.

Välj del nedan eller bläddra ner

  1. Introduktion
  2. Skapa en organisationsstruktur
  3. Lägg till användare
  4. Inaktivera/radera en användare
  5. Hitta användare
  6. Huvudapplikation
  7. Utskriftsinställningar

Introduktion

Här ger vi dig en introduktion över vad du som organisationens administratör kan göra.

 

Skapa en organisationsstruktur

Har du flera avdelningar i din organisations så visar vi dig i denna video hur du bygger upp en struktur med enheter och eventuellt underenheter.

 

Lägg till användare

Vi visar hur du lägger in en ny användare och hur du tilldelar rätt roll/rättigheter.

 

Inaktivera/radera en användare

Vi går här igenom hur du kan inaktivera någon som ska vara borta en period från sitt arbete och även hur du kan radera en användare.  

 

Hitta användare

Du kan enklare finna en användare genom att sortera på vilken roll som är tilldelad.

 

Huvudapplikation

Här går vi mer grundligt igenom huvudapplikationen där du tex. kan ändra organisationsnamnet, göra språkinställningar för hela organisationen samt lägga in strängare krav om personuppgifter.

 

Utskriftsinställningar

Du kan lägga till organisationens logotyp som visas på alla träningsprogram som skapas, välj om personnamn ska visas eller tex. en standardbeskrivning på träningsprogrammen.