Oversikt over dine kontaktens aktiviteter

Print Friendly and PDF

I “Statistikk”- fanen kan du få oversikt over alle dine kontaktens aktiviteter. Dette gjelder kontakter som bruker ExorLive Go eller Assistant.

Gå inn på Statistikk Velg Mine Kontakter Velg Oversikt under type rapport.

mceclip2.png

Her får du samlet oversikt over antall gjennomførte treningsøkter for valgt periode, antall øvelser, trender, dato for sist utført økt, loggførte smilefjes og når kontakten logget seg inn siste gang.

mceclip0.png

Om du ønsker å se statistikk kun for kontakten - trykk på navn til kontakten. Ved å trykke på økter er utført eller øvelser er utført på valgt kontakt, kan du se statistikken for valgt kontakt.

Les artikkel om hvordan se statistikk oversikt per kontakt her.