Print Friendly and PDF

En instruktør kan få en indikasjon på kontaktens utvikling basert på loggført trening.

Man kan se tre ulike trender:mceclip2.png Positiv,mceclip6.pngUendret, mceclip3.pngNegativ

Trend beregnes ved å sammenlikne trening i de to siste periodene. Instruktør velger selv lengden på perioden: en uke, måned, siste 3 måneder, siste året  eller egendefinert

F.eks om det velges Periode Siste måned - sammenlignes siste måned med måneden før osv. 

mceclip2.pngPositiv -  flere økter i siste periode enn perioden før 

mceclip6.pngUendret - like mange økter i siste periode enn perioden før 

mceclip3.pngNegativ - færre økter i siste periode enn perioden før

En økt gir poeng også ut i fra hvor mange øvelser av planlagte øvelser i økten som blir gjennomført.

Poeng for 1 økt = antall øvelser gjennomført / antall øvelser i økt
Det vil si at om en økt har 10 øvelser og alle 10 blir gjennomført så er poeng for økt = 1
Om en økt har 10 øvelser og kun 5 øvelser er markert for gjennomført så er poeng for økt = 0,5
På denne måte er det både antall økter og antall gjennomførte øvelser i økten som ligger til grunn når vi sammenlikner de to siste perioder med hverandre.

mceclip0.png

 

Trender vises under STATISTIKK → Type rapport: Oversikt → Trender og kan vises som egen widget på Forside.

Bruker med administrator rolle kan aktivere eller deaktivere visning av widget.

Gå til ADMIN → Startside og så hukk av valget Trender 

mceclip3.png

Når Widget Trender er aktivert - vises den på Forside 

mceclip1.png