Print Friendly and PDF

Under statistikkfanen kan en instruktør ha oversikt over øvelser til sine kontakter. Instruktøren kan da følge med på progresjonen og evt tilpasse øvelsene til sin kontakt. 

Slik gjør du: 

1. Velg Statistikkfanen

2. Under type rapport velger du Øvelses statistikk.

Nå vil du få opp:  

  • Listevisning av alle øvelser med tilhørende tegning og anatomi figur utført av kontakten. 
  • Viser programmer som øvelsen tilhører.
  • Dato når øvelsen er sist utført.
  • Antall ganger denne øvelsene ble utført.
  • Link til se statistikk.

3. Trykker på linken se statistikk. 

4. Det åpnes et vindu for øvelsen med default åpnet på graf.

NOstatistikk1.pngNOstatisikk2.png