Print Friendly and PDF


Varsling til e-post

En utøver ønsker å få en varsling på e-post om terapeuten/instruktøren har planlagt en økt slik at de ikke glemmer å trene. 

En Admin kan aktivere/deaktivere varsling om planlagt treningsøkt for at alle pasientene ved å:

1. Velg ADMIN fanen 

2. Trykk på ExorLive Go

3. Aktiver/deaktiver notifikasjoner om planlagt trening på e-post.

Inklusjonskriterier for å sende e-post:
- Kontakt har en aktivitet i sin plankalender
- Kontakt er aktivert som Go bruker

NOmainepost.png

 

Utøver kan enkelt slå av/på varsling om planlagt økt i ExorLive Go under Meg -> Varslinger-> E-post varsling.

NOappvarselepost.png  

Utøver får en e-postvarsling én gang per dag når varsling er aktivert og utøver har en planlagt økt i kalender. 

nomail.png