Deling og søk av programmal mellom ulike avdelinger

Print Friendly and PDF

Som en instruktør og administrator har du mulighet til å dele programmaler til ulike avdelinger, samt finne programmaler i andre avdelinger.

Dele program til de andre enheter

Som en instruktør eller lokal administrator (enhetsadministrator) kan du dele programmaler til en valgt enhet i en vertikal retning. 

Picture_1.jpg

Alle brukere som befinner seg i den enhet programmet da er delt til, vil se programmet direkte.

Enten ved å velge “Åpne treningsprogram” menyen:

Picture2.jpg

 

Eller ved å gå til innholdsbasen:


Picture_3.png

 

Finne programmal i de andre enheter

Brukere i andre enheter kan finne programmet enten ved å finne det i innholdsbasen:

Picture_3.png

eller ved å velge “Søk i forslag/maler” > “Velg avdeling” i åpne menyen:

Picture_4.png

 

Eksempel på bruker scenario:

Gitt følgende organisasjonsstruktur:

Picture_5.png

Scenario 1:

Om en enhets-admin er plassert i Unit 2.1.1 og velger å dele programmet i Unit 2.1, så vil programmet være tilgjengelig for brukere i Unit 2.1 og nedover i hierarkiet - det vil si 2.1.1 og 2.1.1.1, samt for brukere høyere opp i hierarkiet vertikalt - det vil si i Unit 2 og enhet rot (“Organisation”).

Picture_6.png

Program vil ikke være tilgjengelig for brukere i Unit 2.2 og andre parallelle enheter.

Scenario 2:

Om en enhets-admin er plassert i Unit 2.1.1 og velger å dele program i enhet rot (“Organisasjon”), så vil program være tilgjengelig for alle brukere i hele organisasjonen. OBS! En bruker som ikke har plassering i den enhet som programmet er delt til, kan finne programmet ved å velge aktuell enhet.


Relaterte artikler:

Del treningsprogram til andre instruktører

Begrense tilgang til treningsprogram