Koppla till Alfa eCare Signit

Print Friendly and PDF

ExorLive och AlfaeCare Signit förenklar arbetssättet mellan terapeuter och omvårdnadspersonal.

Innehållsförteckning

1. Varför används kopplingen mellan Alfa eCare SignIt?

Integrationen är en del av satsningen mot en God och Nära vård eftersom möjligheten till en mer individanpassad vård blir mer tillgänglig där insatserna blir både lättare att genomföra och följa upp. Du som terapeut kan gå direkt från Alfa eCare över till ExorLive övningsbank och skapa träningsprogram till aktuell brukare. Omvårdnadspersonalen kan via SignIt appen se burkarens ordinerade träningsprogram med videor, bilder och text. Personalen kan ge feedback på genomförd träning, signera i Alfa eCare Signit och terapeuten kan följa utvecklingen. Med integrationen blir kommunikationen mellan omvårdnadspersonal och terapeuter mer effektiv.


2. Få kopplingen att fungera för första gången

För att kopplingen skal fungera, måste din verksamhet ha köpt in och aktiverat professionspaketet. Därefter måste du som terapeut lägga in ditt personnummer i ExorLive för att synkronisera och koppla ihop dina konton. Se hur du gör det under de första 30 sekunderna i videon. När det är gjort ska det dyka upp en ny knapp i Alfa eCare som gör att du får åtkomst till ExorLive därifrån. Se avsnitt nedanför. 3. Koppla insats till träningsprogram via integrationen

Det går att nå Exorlive på två sätt från Alfa eCare; genom knappen [Hantera träningsprogram] på Patientens insatser eller via [Ny/Ändra insats].

bild1.png

Genom att klicka på knappen från Patientens insatser följer patienten med till Exorlive och du kan börja att skapa träningsprogrammen i ExorLive för patienten.

bild3.png

Träningsprogrammen som skapas blir tillgängliga i listan över Träningsprogram vid val av Ny insats.

bild2.png

 

Skapa ny insats med träningsprogram från Patientens insatser

 1. Sök upp patienten på sidan Patientens insatser.
 2. Klicka på knappen [Hantera träningsprogram].
 3. Skapa träningsprogrammen och stäng därefter Exorlive.
 4. Klicka på [Ny insats].
 5. Skriv in namnet på Insatsen.
 6. Välj önskat Träningsprogram i listan och fyll i övriga fält.
 7. Klicka på [Spara].

Skapa ny insats med träningsprogram från Skapa insats

 1. Sök upp patienten på sidan Patientens insatser.
 2. Klicka på knappen [Ny insats].
 3. Klicka på knappen [Hantera träningsprogram].
 4. Skapa ett träningsprogram och klicka på [Spara] i Exorlive.
 5. För att skapa ytterligare ett träningsprogram, klicka på [Nytt program] och lägg till önskade övningar.
 6. Klicka på [Spara] och stäng därefter Exorlive.
 7. För att programmen ska visas i listan klicka på ikonen mceclip2.png.
 8. Välj önskat Träningsprogram i listan och fyll i övriga fält.
 9. Klicka på [Spara].

Ändra träningsprogram på en befintlig insats

 1. Sök upp patienten på sidan Patientens insatser.
 2. Klicka på önskad Insats och därefter [Hantera träningsprogram].
 3. Gör önskade förändringar på träningsprogrammet i Exorlive och klicka på [Spara].
 4. Stäng Exorlive.
 5. Klicka på [Spara].

En länk till träningsprogrammet visas i anslutning till insatsen i appen och den personal som ska utföra och signera insatsen får tillgång till träningsprogrammet som skapats. Se även videon överst i artikeln på hur du använder integrationen.


Så ser det ut för vårdaren när de ska träna och signera insatsen:

mceclip3.png