Koppla till 1177 Vårdguiden

Print Friendly and PDF

Innehållsförteckning

 1. Vad gör kopplingen och varför används den?
 2. Få tillgång till kopplingen
 3. Funktionsbeskrivning för vårdgivare med EPJ-koppling till ExorLive 
 4. Funktionsbeskrivning för vårdgivare utan EPJ-koppling till ExorLive 
 5. Här hittar vårdtagarna sina träningsprogram på 1177
 6. Teknisk beskrivning och säkerhet


1. Vad gör kopplingen och varför används den?

1177 Vårdguiden är Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Integrationen med 1177 ger invånare åtkomst till träningsappen ExorLive Go via vårdguiden. Det säkerställer att vårdtagaren alltid har enkel åtkomst till sina ordinerade träningsprogram från vårdgivare, och att informationen om vad som har givits ut lagras i vårdtagarens journal.  När invånarna har tillgång till sina träningsprogram och andra hälsotjänster samlade på ett och samma ställe, som 1177 Vårdguiden, blir det enkelt och smidigt för dem att hantera sin hälsa.

 
För dig som vårdgivare medför integrationen värdefull åtkomst till data, statistik och kommentarer från vårdtagares utförda aktiviteter. Detta ger dig en bättre inblick i dina vårdtagares framsteg och hjälper dig att ge mer anpassad och effektiv vård.

2. Få tillgång till kopplingen

När er organisation har implementerat och aktiverat denna integration kan ni som vårdtagare omedelbart dra nytta av denna arbetsmetod.

Kontakta oss för att ta reda på mer om hur detta fungerar.


3. Funktionsbeskrivning för vårdgivare med EPJ-koppling till ExorLive

Du befinner dig i journalsystemet och navigerar till ExorLive med den valda vårdtagaren. För att träningsprogrammet ska visas hos vårdtagaren inne på 1177 måste personnummer vara ifyllt i kontaktens profil i ExorLive. När du har skapat träningsprogrammet behöver du bara spara programmet på kontakten för att göra det tillgängligt på 1177-plattformen. Se video.

 

 

 

4. Funktionsbeskrivning för vårdgivare utan EPJ-koppling till ExorLive

Logga in på ExorLive som vanligt och välj eller skapa kontakten som träningsprogrammet ska skapas till. För att träningsprogrammet ska visas hos vårdtagaren på 1177-plattformen krävs det att vårdtagarens personnummer är ifyllt på kontaktens profil i ExorLive. När träningsprogrammet har skapats behöver du enbart spara det på kontakten för att göra det tillgängligt inne på 1177. Se video. 

5. Här hittar vårdtagarna sina träningsprogram på 1177

Logga in på 1177 och gå in på ”övriga tjänster” i menyn. Här inne finner du en titel för ”mina träningsprogram”. Klicka på länken för att komma till ExorLive go där dina träningsprogram från vårdgivaren finns. Här kan du bland annat se videor av alla övningar och återkoppla till din vårdgivare på hur du tycker att utförandet gick varje gång du tränar.  Se video. 


 

 

6. Teknisk beskrivning och säkerhet

Integrationen möjliggör en övergång för användare som är inloggade på 1177 till ExorLives invånarlösning, ExorLive Go. Notera att ingen information går tillbaka till 1177 genom denna process.

Autentisering mellan e-tjänsterna på 1177 och ExorLive görs med hjälp av den öppna standarden SAML. 

 1. En förbindelse som är betrodd av båda parter, en så kallad trust, är etablerad mellan 1177 och ExorLive det vill säga ExorLive har ett certifikat som är genererat av 1177 och all kommunikation dem emellan är signerad med detta certifikat.
 2. Användaren/vårdtagaren loggar in mot 1177 med sina inloggningsuppgifter (till exempel e-legitimation).
 3. Användaren/vårdtagaren väljer tjänsten ExorLive Go (tjänsten namnges av verksamheten själv, t.ex “Träningsprogram”) på 1177.se
 4. 1177 returnerar ett svar innehållande en signerad SAML-biljett.
 5. Användaren/vårdtagarens webbläsare skickar vidare detta svar till ExorLive som bekräftar att SAML-biljetten är signerad på ett korrekt sätt, varefter användaren/vårdtagaren ges tillgång till ExorLive Go 
 6. SAML-biljetten innehåller användarens/vårdtagarens  namn och personnummer. Personnumret fungerar som en nyckel för att matcha användaren/vårdtagaren från 1177 med rätt kontakt i ExorLive. Detta möjliggör en sömlös åtkomst till rätt profil i ExorLive Go, där användaren/vårdtagaren får tillgång till sina individuella träningsprogram.


För ytterligare teknisk beskrivning, vänligen se 1177:s dokumentation:
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OVET/pages/62980700/Teknisk+beskrivning