Koppla till 1177 Vårdguiden

Print Friendly and PDF

1177 Vårdguiden är Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Integrering av ExorLive Go till 1177 Vårdguiden ger invånare tillgång till sina givna träningsprogram dygnet runt på ett tryggt, säkert och enkelt sätt.

 

 

Innehållsförteckning

  1. Vad gör kopplingen och varför används den?
  2. Få tillgång till kopplingen
  3. Så använder du som vårdgivare kopplingen 

1. Vad gör kopplingen och varför används den?

Integrationen med 1177 säkerställer att invånaren får sina träningsprogram och att informationen om vad som har givits ut lagras i patientens journal. 

Som teratpeut får du tilgång till patientens sammanfattning av träningen; hur det gick samt kommentarer. Du kan omedelbart ge patienten tillgång till träningsprogram du skapar och enkelt följa patientens progression med statistik från utförda aktiviteter.

2. Få tillgång till kopplingen

När en organisation har aktiverat denna integration, kan invånarna i den regionen via 1177 hitta sina träningsprogram från en vårdgivare dygnet runt på ett tryggt, säkert och enkelt sätt.

Kontakta oss för att ta reda på mer om hur detta fungerar.

3. Så använder du som vårdgivare kopplingen

Logga in på ExorLive på vanligt sätt och skapa ett träningsprogram för din patient. När träningsprogrammet är sparat visas det i patientens träningsapp.