Koppla till 1177 Vårdguiden

Print Friendly and PDF

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård.

När en organisation har aktiverat denna integration, kan invånarna i den regionen via 1177 hitta sina träningsprogram från en vårdgivare dygnet runt på ett tryggt, säkert och enkelt sätt.

Kontakta oss för att ta reda på mer om hur detta fungerar.